Taakgroep Jeugd en Jongeren.

Taakgroep Jeugd en Jongeren. De Taakgroep is weer bij elkaar, maar helaas was niet iedereen aanwezig en hebben we niet alle punten van onze agenda kunnen bespreken.
We hebben gesproken over de ‘Rode draad’, de jeugddienst, de Kliederkerk en het kamp voor de jeugd.

We kregen het verheugende bericht dat de boekenmarkt in de Bethelkerk € 600,00 heeft opgebracht voor het kamp. Dat is heel fijn.

We hebben gesproken wat er voor de jeugd (en hun ouders) op de website moet komen, aangezien die pagina ingericht moet worden.

En er zal een gesprek komen met de directie van de school de Lichtlijn, over eventuele samenwerking bij een dienst of activiteiten.

Het voorstel om met een jaarthema te gaan werken wordt nog nader bekeken en besproken.

Bij de Crèche verloopt alles rustig, hier horen we weinig over.

De leiding van de Kinderkring en de Catechese/Jeugdkerk zijn druk in overleg over het nieuwe project dat op 3 juni van start gaat in de Bethelkerk. Thema is 5 + 2 is genoeg! De Catechese/Jeugdkerk groep is al het hele seizoen met getallen uit de Bijbel bezig en de Kinderkring sluit hier nu bij aan. Zoals het er nu uitziet zal het een leuk geheel gaan worden en ik hoop dat u net zo nieuwsgierig bent als ik.
Gekeken wordt welke getallen er in de Bijbel staan en welke verhalen er bij horen. Jij /u kunt er vast wel een paar noemen, zoals de 5 broden en 2 vissen of 12 poorten van Jerusalem, 50 dagen van Pasen naar Pinksteren, enz.
Er komt ook weer een kinderlied dat thuis geoefend kan worden.
Het project zal op 24 juni worden afgesloten met een Tienerdienst, waar de jongeren van de Catechese/Jeugdkerk hun medewerking aan verlenen. We hopen de andere jongeren en hun ouders allemaal te zien bij deze dienst.

Met Pinksteren doen enkele mensen Belijdenis en dat is natuurlijk heel fijn.
Marieke Boes is lid van de Taakgroep en Rebecca Kraak is leiding van de Kinderkring en ook Bianca …. doet belijdenis.
We zijn voor hen heel blij en dankbaar dat zij de keuze voor God hebben gemaakt en wensen hen Zijn kracht en steun toe in hun verdere leven.

Op 3 juni is er een Out of the Box dienst met als thema: onvoorwaardelijke liefde. Er wordt voor de dienst nog naar muzikanten gezocht, kom erbij zou ik zeggen. U bent allen van harte uitgenodigd om 16.00 uur in de Bethelkerk, aansluitend is er weer heerlijke soep en brood.

Namens de Taakgroep Jeugd en Jongeren, Eveline Jansen