Kerkelijk bureau

Openingstijden

Het kerkelijk bureau is gevestigd aan de:
Prins Herndriklaan 14 (Bethelkerk).
Het kerkelijk bureau is geopend:
woensdag van 09:00 to 12:00 uur.
tel. 0223 - 620800
E-mail :
kerkelijkbureau@
pkndenhelder.nl


Vaste Vrijwillige Bijdrage (V V B)

Dit jaar biedt het College van Kerkrentmeesters ook de mogelijkheid uw toezegging voor de kerkelijke bijdrage langs elektronische weg te doen (VVB/AKB).

Wat is hiervan het voordeel ?

  • Er hoeft geen vrijwilliger te worden ingeschakeld om uw V V B-formulier te brengen/halen
  • Uw toezegging wordt automatisch in het bijdragesysteem verwerkt
  • Als u dit jaar uw toezegging via de website www.pkndenhelder.nl doet gaan wij ervan uit dat u dit ook voor 2015 e.v. doet.
    U zal dan worden benaderd via de mail en geen formulier meer ontvangen.

Omdat het dit jaar nog steeds een proef betreft vragen wij u ook uw formulier in te dienen zodat wij de eventuele fouten of tekortkomingen kunnen ontdekken en verbeteren.

Voor het langs elektronische weg invullen van uw Vaste Vrijwillige Bijdrage klik hier.