Preek van de leek van zondag 23 april 2017

Zondag 23 april 2017 werd de 1e preek van de leek gehouden door ir. Jan Andries Vonk, oud directeur van Openbare Werken en Stadsontwikkeling.
Dat hij niet alleen met materiële zaken bezig is bleek uit het onderwerp van zijn preek.
Hij wilde het met ons hebben over geloven.
Psalm 121 werd gezongen, een psalm die hem na aan het hart ligt.
Zoals een echte preek al sinds jaar en dag drie punten bevat, was ook zijn betoog in drieën verdeeld.
1e punt: geloven uit een filosofisch oogpunt, met name over de relatie tussen wetenschap en geloof.
2e punt: geloven in onze hedendaagse maatschappij.
3e punt: geloven als iets persoonlijks.
Vooral dit laatste punt was voor hem heel moeilijk, omdat hij (en ik denk dat voor velen van ons hetzelfde geldt) dat normaal binnenskamers houdt.
Na de preek zongen we lied 687.
Aan dit lied kleeft ook een lieve herinnering, in couplet 2 komt voor “ Vuurvogel” en zo heet hun huis,
Na de uitleg van het doel voor de collecte las Jan als slotwoord Psalm 103 voor in de vertaling van Ida Gerhardt.

Daarna volgde nog een gezellig samenzijn onder het genot van een glaasje.

M.W.
Marleen Weijling, Jan Vonk en Hans Renes komen binnen