Programma Vorming en Toerusting Protstantse Gemeente Den Helder en Julianadorp
september 2017 - juli 2018.

Het programma van Vorming en Toerusting voor het nieuwe seizoen is al weer voor een groot deel klaar. Maar we hopen u nog meer aan te kunnen bieden in de loop van het jaar, dus blijft u onze rubriek in het kerkblad en op de website volgen….

   Wij vragen u er aan te denken om u op te geven als u belangstelling hebt. Dit i.v.m. het aanschaffen van materialen, wijzigingen of afspraken.
U kunt zich op de volgende manieren opgeven:
U kunt zich ook per mail opgeven bij de predikant of contactpersoon Vorming en Toerusting: v-en-t@pkndenhelder.nl
Als een activiteit niet doorgaat, ontvangt u hierover bericht.
Tevens vindt u onder aan deze pagina activiteiten zoals die binnen de wijken plaats vinden; wij verwijzen ook naar het wijkblad, nieuwsbrief of website voor actuele informatie.

Van harte aanbevolen, namens de commissie Vorming en Toerusting die dit seizoen bestaat uit: Ester Brinkman,
Ieke Doezie, Gretske Haaksma en Nelleke Looije.
Het Programma
Rondleiding langs de Staties in de Petrus- en Pauluskerk
Zoals u ook kunt lezen in het boekje met de activiteiten in de 40-dagentijd, kunt u op maandag 26 maart om 20.00 uur deelnemen aan een rondleiding langs de staties onder leiding van pastoor van Diepen.

Niet alleen informatief, maar ook een mogelijkheid om juist in de Stille Week nog eens extra stil te staan bij het lijden en sterven van Christus.

Opgave via v-en-t@pkndenhelder.nl of bij Gretske Haaksma (623781)
naar top pagina
Zingen
Liedboekmiddag zondag 11 maart om 15.30 uur in de Vredeskerk.
In de Veertigdagentijd wordt op 11 maart een liedboekmiddag gehouden in de Vredeskerk om 15.30 uur.

Wij oefenen en zingen bekende en onbekende liederen uit het Liedboek voor de Veertigdagentijd en oefenen vast een aantal liturgische gezangen voor de Paasdienst.

Na een korte pauze voor koffie en thee wordt de middag afgesloten met een vesper, waarin een tweetal ingestudeerde liederen een rol zullen spelen.
De vesper begint om 17.00 uur. Zij, die om wat voor redenen dan ook, niet in staat zijn de hele Liedboekmiddag mee te maken zijn van harte welkom om de vesper aan het eind van de middag mee te vieren.
naar top pagina
Gespreksgroepen
“Verhalenderwijs”
Van deze gespreksgroep olv ds. J.L. Oosterhoff is de eerste bijeenkomst op donderdagochtend 18 januari in de Vredeskerk.

Er wordt gesproken over “Het verhaal gaat” van Nico ter Linden, deel 1, te beginnen bij hoofdstuk 48, blz. 205.

Elke 14 dagen komt de groep bij elkaar.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 1 februar
naar top pagina
Een Woord dat spreekt
De volgende bijeenkomsten zijn op 20 november en 11 december, om 19.30 u in de Bethelkerk.

Ds. J.L. Oosterhoff neemt de vaste en ook nieuwe deelnemers graag mee in het Bijbelboek Jozua aan de hand van deel 3 van “Het verhaal gaat” (blz 9 t/m blz 28 i/z) van Nico ter Linden.
naar top pagina
Bijbels Leerhuis – kijk op geloof
Dinsdag 24 oktober om 19.30 u, in de Vredeskerk, olv ds. A.R.de Meij Mecima , is de tweede bijeenkomst van
het Bijbels Leerhuis, aan de hand van het boekje van dr. H. Veldhuis, “Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd.”

Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte.

Nieuwkomers kunnen zich rustig aansluiten en zijn van harte welkom.

Data: dinsdag 6 en 27 feb., 27 mrt., 24 april en 30 mei + slotbijeenkomst,
om 19.30 u. in de Vredeskerk,
o.l.v. ds. A. R. de Meij Mecima (predikant-jkvk@pkndenhelder.nl)
naar top pagina
“Houdt dan de lofzang gaande”
(over de achtergronden van de liturgie)
Olv ds. A.R. de Meij Mecima wordt gekeken naar een stukje geschiedenis, naar de bijbelse bronnen van de liturgie en naar de huidige praktijk.
Ook kunnen er op verzoek gastsprekers worden uitgenodigd om de groep bijvoorbeeld in te wijden in de geheimen van de kerkmuziek.
Zij die eerder aan de avondbijeenkomsten hebben meegedaan en op herhaling willen, zijn eveneens van harte welkom.

Op dinsdagmiddag 6 en 20 februari en 6 en 20 maart, van 14.00-16.00 u. in de Bethelkerk.

Voor dit onderwerp is opgave gewenst, bij ds. A. R. de Meij Mecima: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl tel.: 0223-693154
naar top pagina
“De Koran verstaan en daarmee de Islam”.
Olv ds. A.R. de Meij Mecima, in de Vredeskerk.

Deze kring wordt opnieuw gestart en nu op een viertal donderdagmiddagen gehouden.
Het is de bedoeling om aan de hand van een aantal Koranteksten te leren verstaan wat de Islam is en deze ook te vergelijken met de Bijbel.
Daarnaast wordt ook geprobeerd eventuele misverstanden en vooroordelen ten aanzien van deze godsdienst weg te nemen.

Op donderdagmiddag 22 februari en 8 en 22 maart, van 14.00 – 16.00 uur.

Voor dit onderwerp is opgave gewenst, bij ds. A. R. de Meij Mecima: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl tel.: 0223-693154
naar top pagina
“Als´t kwaad goede mensen treft”
Olv ds. A.R. de Meij Mecima, in de Johanneskapel.

In 1983 kwam de Nederlandse vertaling van het boekje van rabbijn Harold S. Kushner, “Als´t kwaad goede mensen treft” voor het eerst op de markt. In die tijd zijn er rondom dit boekje vele gesprekskringen ontstaan in gemeenten en parochies.

Aangezien de vraag naar het kwaad dat goede mensen treft en de vragen naar het waarom van het lijden, alsmede de vragen naar een liefdevolle God die ook almachtig is, maar blijkbaar niets doet, nog altijd actueel zijn wil ds. De Meij Mecima op een viertal dinsdagmiddagen aan de hand van bovengenoemd boekje hierover in gesprek gaan.

Data: dinsdagmiddag 27 februari en 13 en 27 maart, van 14.00 – 16.00 u.

Voor dit onderwerp is opgave gewenst, bij ds. A. R. de Meij Mecima: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl tel.: 0223-693154
naar top pagina
Sacrale dans
Een goed bericht voor de liefhebbers: de cursus sacrale dans wordt in 2018 weer vervolgd!
 
Op maandagavond 12 maart, om 19.30 u, gaat deze groep weer van start in de Johanneskapel, sinds de vorige serie onder de bezielende leiding van mevr. Shanti Schukking.

De volgende data zijn: 26 maart, 9 en 23 april en 7 mei.
De kosten zijn 7 euro per keer, en als men ineens betaalt 30 euro.

Informatie en opgave bij

Marleen Weijling, tel: 0223 625366 en m.vries10@kpnplanet.nl
naar top pagina