In het kort de geschiedenis van de kapel

De uiterste peildatum voor de bouw was 12 april 1956.
De eerste steen werd gelegd door Ds. J. Borghardt en op 17 april 1957 werd de kapel in gebruik genomen.
Eerste koster was de heer L. van der Oord die met zijn vrouw en zoon in de kapel woonde. Zij kwamen uit de wijk Tuindorp.
Hij had de volgende ruimtes tot zijn beschikking: 2 slaapkamers, een woonkamer, keuken, badcel, wc en berging. Ook had hij een eigen ingang, gelegen aan het pad naar de Marsdiepstraat.Kapel in de beginjaren
De kapel in de beginjaren, rechts op de foto.

Aanleiding tot de verbouwing.
In Nieuw Den Helder is het Samen Op Weg (SOW) proces in de jaren 1987 op gang gekomen. Door het teruglopen van het kerkbezoek werd toen gestart met kerkdiensten de ene week in de Duinkerk en de andere week in de Johanneskapel. Daar de exploitatiekosten van de Duinkerk 6 maal hoger waren dan die van de Johanneskapel en doordat er een goed bod was gedaan op de Duinkerk werd besloten dat de Gereformeerde kerk zich zou inkopen in de Johanneskapel. De Johanneskapel zou worden aangepast waardoor het aantal plaatsen in de kerkzaal vergroot zou worden.
De kerkzaal kreeg voor op normale zondagen 180 zitplaatsen en op hoogtijdagen was het aantal zitplaatsen uit te breiden tot 230.
Van de kerkbanken uit de Duinkerk is door de heer Bommel het meubilair van het liturgisch centrum gemaakt.
Ook werd er een lift geplaatst omdat de kerkzaal op de 1e verdieping ligt.
De verbouwing heeft geduurd van augustus 1993 tot februari 1994.
Sinds 16 januari 1994 maakt ook de Evangelisch Lutherse Gemeente deel uit van de wijk Nieuw Den Helder / Huisduinen.

rechts voor de verbouwing en links er na.

Na de verbouwing had de kapel nog geen orgel en het is dank zij de inzet van de heren v.d. Kuijl, Kramer en But dat de kapel op vrijdag 2 juni 1995 weer een orgel had.
Het pijporgel is samengesteld uit het materiaal van twee orgels. Ten eerste van het orgel dat al in de Johanneskapel werd gebruikt, oneerbiedig het Pot-orgel genoemd, want het was ooit het eigendom van heer C. Pot, vroeger kantonrechter in Den Helder. Maar ook de onderdelen van het orgel uit de voormalige Rehobothkerk aan de Fazantenstraat waren nog voorhanden.

(foto links) van der Kuijl in de orgelkast. Het pijpwerk staat overzichtelijk en toegankelijk opgesteld, prettig voor het stemwerk.

Op 17 april 2007 bestond de kapel 50 jarig. Ter gelegenheid hiervan bood de Algemene Kerkenraad een nieuwe kanselbijbel aan.

kerkzaal
Kerkzaal Johanneskapel