JohanneskapelWe beginnen de avond met koffie en thee
                                                  BEDANKAVOND VRIJWILLIGERS.

Woensdagavond 15 november waren de vrijwilligers, betrokken bij het werk van de Johanneskapel uitgenodigd om ze te bedanken voor het vele werk weer verzet in 2017.
Ook een groot deel van het sectieteam, buiten de Linie, inclusief de predikant was aanwezig.
De avond begon met koffie met wat lekkers en het werd al snel een gezellig gepraat.
Om 20.00 uur werden we in groepjes verdeeld om allerlei Oudhollandse spellen te gaan spelen.

Enkele voorbeelden van de spellen: drie op een rij, sjoelen om een hoekje, Russisch bowlen, tekendoolhof, muismeppen, spiraal, labyrint, ringwerpbak en nog veel meer. (14 soorten).
U kunt zich voorstellen dat er al snel veel gelachen werd, want het was niet altijd makkelijk om punten te scoren.
Per groepje werd voor ieder persoonlijk de score bijgehouden. Tussen de bedrijven door kon ieder wat te drinken nemen en werd er rondgegaan met heerlijke hapjes.
Rond 22.00 uur werd de avond afgesloten met de bekendmaking van de winnaars. Al met al een hele geslaagde avond met veel plezier.

Marleen Weijling
Het inzingen van de cantorij voor de dienst
                                    ds. A.R. de Meij Mecima 25 jaar predikant!

Zondag 12 november heeft de sectie Buiten de Linie samen met ds. de Meij Mecima en vele gasten zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd in een feestelijke dienst van Schrift en Tafel.
Ook de cantorij gaf medewerking aan deze viering.
De dienst was in de Johanneskapel.
Na de viering werden de stoelen snel aan de kant geschoven en kon men aan de koffie. Het was heel gezellig, ook in gesprek met gasten. Zij wilden van alles weten over het gebouw, vooral het wandkleed was onderwerp van gesprek. 's Middags konden we genieten van een film over Maarten Luther.
Daarna koffie met Helderse Broeder in de benedenzaal.
Al met al een geslaagde jubileumviering van onze predikant.

Voor de dienst nog even wat aanwijzingen geven

                                     Afscheid

Met pijn in het hart namen we vanmorgen, in een overigens feestelijke dienst, als wijk buiten de linie, afscheid van onze dirigente Annelie Schell.
Met veel plezier dirigeerde ze zeven jaar lang de cantorij en hielp daarmee de gemeentezang ondersteunen en werkte ze mee in de werkgroep liturgie. Om persoonlijke redenen moest ze daar nu een punt achter zetten, en dus dirigeerde ze vanmorgen voor het laatst. De voorzitter van 'het wijkteam buiten de linie' sprak een woord van dank en overhandigde haar namens de wijk een paaskaars voor thuisgebruik, als herinnering, en een boeket bloemen. Daarna sprak Annelie zelf nog een dankwoord en herinnerde ons eraan dat ook al vóór ze dirigente werd van de cantorij er sprake van was van samenwerking in de Vredeskerk met de toen nog aanwezige Rooms Katholieke broeders en zusters, en dat haar contacten met ons dus al ouder zijn dan de zeven jaren dat ze dirigente was van de cantorij.

Maar ook van dit afscheid geldt: afscheidnemen is een beetje sterven. En dus doet het pijn.

Ettje

We nemen afscheid van Albert
Zondag 28 mei nam de sectie "Buiten de linie" afscheid van Albert Smid, 4 jaar oudeling in de Vredeskerk.
Ettje Kole - Mollema verlengde haar ambtstermijn en werd herbevestigd.

De gemeenteavond werd vooraf gegaan door een vesper

               GEMEENTEAVOND 18 mei 2017.

Met een vesper in de kleine kerkzaal van de Vredeskerk begon de Gemeenteavond van de Sectie “ Buiten de Linie”.
Er was een goede belangstelling.
Na een kopje koffie gingen we naar de grote kerkzaal, omdat dan de informatie ook op de beamer kon verschijnen.
Hier voegden nog een flink aantal gemeenteleden zich erbij.
Marjolein heette ons welkom en vertelde dat de wijkkerkenraden al een aantal maanden samen vergaderden en dat we nu de Sectieraad “ Buiten de Linie” vormen.
Dat gaat goed, we komen steeds nader tot elkaar. Ze hoopt dat dat met de gemeenteleden net zo gaat.
Omdat het voor ds de Meij Mecima heel vreemd is als hij in één van de kerken voorgaat hij dan maar de halve gemeente heeft, is besloten om vanaf 24 september steeds gezamenlijk te gaan kerken, om en om in de Vredeskerk en Johanneskapel.
Dit wordt ook wel ingegeven door het geringe aantal ambtsdragers.
Het zou heel fijn zijn als zich wat mensen geroepen zouden voelen om ambtsdrager te worden. Met meer personen is er meer voor elkaar te krijgen.
Na het beantwoorden van een paar vragen uit de zaal gaf ds de Meij Mecima uitleg over de orde van dienst zoals die in onze beide kerken wordt gevolgd.
Ter afsluiting zongen we samen een lied, begeleid door Bauke Klootwijk.
Wie niet meteen naar huis ging kon gezellig in zaal 3-4 een drankje nemen en napraten.
Daar werd ook goed gebruik van gemaakt.
Zo is er een eerste goede stap gezet om als één sectie in goede harmonie met elkaar om te gaan.

Marleen Weijling


Gemeenteavond donderdag 19.30 uur
Donderdagavond is er een gemeenteavond voor de secties buiten de Linie in de Vredeskerk. U wordt bijgepraat over de stand van zaken en de nieuwe plannen.
De avond start met een vesper.


De eerste preek van de Leek heeft zondag 23 april 2017 plaatsgevonden in de kapel. Voorganger was ir. Jan Andries Vonk, oud directeur van Openbare Werken en Stadsontwikkeling.

Voor meer informatie en foto's over de preek klik hier
De tweede preek van de Leek heeft zondag 30 april 2017 plaatsgevonden in de Vredeskerk.
Voorganger was Anjo van Dam, coördinator stichting Present.
M.m.v. het Christelijk Mannenkoor Den Helder.


Voor meer informatie en foto's over de preek klik hier


De laatste preek van de Leek werd gehouden op zondag 14 mei.
Voorganger was Peter Reenders

 Voor een verslag van de laatste lekenpreek klik hier


ds. de Meij Mecima wordt op de gemeentezondag voorgesteld aan de gemeente van de Vredeskerk.
Voor meer informatie en foto's Klik hier