Johanneskapel

Gemeenteavond van de sectie buiten de Linie

Woensdag 11 april 2018
De scriba legt uit hoe de avond er uit ziet en waarom hij daar staat

BEDANKAVOND VRIJWILLIGERS.
We beginnen de avond met koffie en thee

Woensdagavond 15 november waren de vrijwilligers, betrokken bij het werk van de Johanneskapel uitgenodigd om ze te bedanken voor het vele werk weer verzet in 2017.
Ook een groot deel van het sectieteam, buiten de Linie, inclusief de predikant was aanwezig.
De avond begon met koffie met wat lekkers en het werd al snel een gezellig gepraat.
Om 20.00 uur werden we in groepjes verdeeld om allerlei Oudhollandse spellen te gaan spelen.

Enkele voorbeelden van de spellen: drie op een rij, sjoelen om een hoekje, Russisch bowlen, tekendoolhof, muismeppen, spiraal, labyrint, ringwerpbak en nog veel meer. (14 soorten).
U kunt zich voorstellen dat er al snel veel gelachen werd, want het was niet altijd makkelijk om punten te scoren.
Per groepje werd voor ieder persoonlijk de score bijgehouden. Tussen de bedrijven door kon ieder wat te drinken nemen en werd er rondgegaan met heerlijke hapjes.
Rond 22.00 uur werd de avond afgesloten met de bekendmaking van de winnaars. Al met al een hele geslaagde avond met veel plezier.

Marleen Weijling
Het inzingen van de cantorij voor de dienst
                                    ds. A.R. de Meij Mecima 25 jaar predikant!

Zondag 12 november heeft de sectie Buiten de Linie samen met ds. de Meij Mecima en vele gasten zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd in een feestelijke dienst van Schrift en Tafel.
Ook de cantorij gaf medewerking aan deze viering.
De dienst was in de Johanneskapel.
Na de viering werden de stoelen snel aan de kant geschoven en kon men aan de koffie. Het was heel gezellig, ook in gesprek met gasten. Zij wilden van alles weten over het gebouw, vooral het wandkleed was onderwerp van gesprek. 's Middags konden we genieten van een film over Maarten Luther.
Daarna koffie met Helderse Broeder in de benedenzaal.
Al met al een geslaagde jubileumviering van onze predikant.
De eerste preek van de Leek heeft zondag 23 april 2017 plaatsgevonden in de kapel. Voorganger was ir. Jan Andries Vonk, oud directeur van Openbare Werken en Stadsontwikkeling.

Voor meer informatie en foto's over de preek klik hier
De tweede preek van de Leek heeft zondag 30 april 2017 plaatsgevonden in de Vredeskerk.
Voorganger was Anjo van Dam, coördinator stichting Present.
M.m.v. het Christelijk Mannenkoor Den Helder.


Voor meer informatie en foto's over de preek klik hier


De laatste preek van de Leek werd gehouden op zondag 14 mei.
Voorganger was Peter Reenders

 Voor een verslag van de laatste lekenpreek klik hier