Boodschappen

Actie voedselbank

Voor binnen en buiten de Linie

2018
Als wijkgemeente binnen de Linie willen we ons opnieuw inzetten voor de voedselbank, vooral nu we gehoord hebben dat het aantal wekelijks uit te reiken pakketten al op het aantal van 150 staat.
Ze kunnen onze steun hard gebruiken!
Vanaf 21 oktober tot en met 11 november zal er in de hal een kraam staan waar u houdbare producten kunt inleveren.
Het gaat, net als andere jaren, in het bijzonder om producten als koffie, thee, pasta, rijst, conserveren groente, vlees in blik en vis in blik.
Wilt u helpen inzamelen, maar bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en het in te leveren? Geen probleem, we halen het graag bij u op! U kunt hiervoor contact opnemen met één van de diakenen.
De laatste zondag, 11 november, is er Heilig Avondmaal. Het collectedoel van deze keer is eveneens voor de voedselbank, dus een mooi gezamenlijk initiatief.

Voor sectie buiten de Linie, klik hier.

voedselbank