Advent collecte 2021

12 oktober 2021

Adventcollecte 2021

Ook dit jaar staat gedurende de adventsweken in de beide kerken weer een collectebus voor een bijzonder doel. De diakenen hebben besloten dat dit jaar de opbrengst zal worden bestemd voor het Inloophuis aan de Marsdiepstraat.

Het Inloophuis ‘Den Helder en omstreken’ wordt gerund door zestig vrijwilligers: gastvrouwen en -heren, activiteitenbegeleiders en het bestuur. Zij zijn geheel afhankelijk van giften en donaties.

Wat is het doel van het Inloophuis.

Het woord Inloophuis zegt al genoeg. Een laagdrempelig centrum met een open deur in huiselijke sfeer. Je kunt onaangekondigd binnenlopen, even een kopje koffie of theedrinken en als je wilt dan je verhaal delen met lotgenoten en vrijwilligers.

Kanker en andere levensbedreigende ziekten hebben een enorme impact op het leven van de betrokkenen, hun naasten en mantelzorgers. Het leven voor en na de diagnose is nooit meer hetzelfde. Het heeft grote gevolgen voor het leven van de betrokken mensen zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal.

Erover praten met naasten valt vaak niet mee het is daarom belangrijk dat de gasten de ruimte krijgen om vrijelijk over hun ervaringen, problemen en beperkingen te spreken, met iemand die buiten de familie- en kennissenkring staat. De vrijwilligers van het Inloophuis bieden sociaal emotionele ondersteuning.

Met lotgenoten en vrijwilligers kan men praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die het ziek-zijn met zich meebrengt. In het Inloophuis is iedereen welkom, dit kan zijn als patiënt, ex-patiënt, partner, familie of anderszins betrokkenen. Het Inloophuis richt zich op mensen uit het verzorgingsgebied van het Noord-West Ziekenhuis in de Kop van Noord-Holland.

Naast gesprekken biedt het Inloophuis haar gasten veel verschillende activiteiten aan. Te denken valt aan: massages, zwemmen, yoga, mindfulness, wandelen, creativiteit, kindergroep, speciale bijeenkomsten voor vrouwen met borstkanker en voor mensen met prostaatkanker, een gespreksgroep voor nabestaanden; enzovoort.