Adventscollecte 2019

Adventscollecte 2019

De diakenen hebben besloten dat de Adventscollecte dit jaar zal worden bestemd voor het Odensehuis van Den Helder.

Een Odensehuis is een inloophuis, speciaal bedoeld voor mensen met geheugenklachten en beginnende dementie en voor hun naasten. Het is een plek van ontmoeting, van activiteiten, van het delen van gevoelens en inzichten, maar ook van kennis. Het Odensehuis Den Helder is een burgerinitiatief dat mensen met beginnende dementie en hun naasten een eigen inloophuis biedt.

Het Odensehuis is een laagdrempelige voorziening. Je hoeft er geen indicatie voor te hebben, het is evenmin professionele hulp of een vervanging daarvan. Het Odensehuis bestaat naast het leven thuis.

Mensen met beginnende dementie bepalen zelf wat ze willen of waar hun behoefte ligt en bepalen ook zelf hoe deze fase van hun leven eruitziet. De vrijwilligers en de coördinator hebben een ondersteunende rol.

 

Het Odensehuis is er ook voor mantelzorgers, familie en vrienden. Ook voor hen is het een plek waar ervaringen kunnen worden gedeeld, steun aan elkaar kan worden gegeven en kennis kan worden uitgewisseld.

Wij vragen u om te helpen met het bouwen aan het concept Odensehuis, want het Odensehuis is een plek van en voor bezoekers.

 

Het Odensehuis is op 12 september van start gegaan! Het is gevestigd in voormalig buurthuis De Overzet aan de Kemphaanstraat 24B in Den Helder. U kunt alles lezen over het Odensehuis op de website: www.odensehuisdenhelder.nl.

 

De gemeente heeft een eenmalige subsidie verstrekt voor een proef. Maar om het Odensehuis Den Helder te kunnen blijven realiseren zijn zij financieel voor 100% afhankelijk van subsidies, grote en kleine giften en sponsoren. Om deze reden heeft het College van Diakenen besloten om de opbrengst van de Adventscollecte (Adventsbussen) als gift te schenken aan het Odensehuis. Zij hopen dat u met gulle hand aan deze collecte wilt geven.