Afscheid cantrix

Afscheid van mw. Jannie Leurs,

Na de kerkdienst van Kerstmorgen is afscheid genomen van mw. Jannie Leurs als cantrix van de cantorij. Na een aantal jaren met veel plezier de cantorij te hebben begeleid, gaf zij aan dat door persoonlijke omstandigheden zij een stapje terug moest doen. Eén van de stapjes terug was het stoppen met de cantorij. Na afloop van de laatste repetitie hadden de leden van de cantorij al afscheid genomen maar na de kerkdienst heeft ds. Roel de Meij Mecima haar namens de gemeente bedankt. In zijn dankwoord memoreerde hij dat toen Jannie aantrad als cantrix zij had aangegeven dat haar kennis van kerkmuziek en liturgieën misschien onder het gewenst niveau zou liggen. Al heel snel bleek dat zij in staat was dat peil op te trekken en nog veel belangrijker dat zij met haar manier van leiding geven aan de cantorij de cantorij veel beter liet zingen. Een resultaat dat ook zijn vruchten afwierp op het zingen van de gemeente. En last but not least ook lukte het haar om de zangkunsten van de dominee te verbeteren. Met bloemen, een tweetal boekjes en applaus werd afscheid van haar genomen

previous arrow
next arrow
Slider