Afscheid en toch ook weer niet!

In de extra kerkenraadsvergadering van 13 juli jl. heeft de interim predikant, dhr. Wim Andel zijn eindrapport aan de voltallige kerkenraad gepresenteerd en toegelicht. In feite betekent dit dat zijn werkzaamheden in Den Helder tot een einde zijn gekomen. Dat valt toevallig bijna samen met zijn pensioendatum, want die is inmiddels ook aangebroken. Met ingang van 4 augustus is ds. Wim met emeritaat gegaan. Maar, gelukkig voor onze gemeente, heeft hij besloten om, wanneer de kerkenraad dat vraagt, nog 8 uur per week voor onze gemeente actief te blijven en ons te begeleiden om de conclusies van het eindrapport te realiseren.

Het mag duidelijk zijn dat de kerkenraad graag van deze mogelijkheid gebruik maakt. Vanuit het financiële oogpunt heeft het CvK hiervoor inmiddels toestemming gegeven. Wat gaat ds. Wim dan voor ons doen?

Hij gaat zich bezig houden met de diversiteit van en in de kerkdiensten ten einde te komen tot een voor iedereen aanvaardbaar model voor gezamenlijke diensten, en een mix van liederen waarin zoveel mogelijke kerkgangers zich kunnen vinden. Met het oog hierop worden er mensen gezocht die de werkgroep vieren gaan helpen. Als het kan heeft hij het liefst jongere gemeenteleden. Maar laat dit u niet weerhouden om u aan te melden.

Ds. Wim gaat helpen om de missionair-diaconale rol van de PGDH aandacht te geven op korte termijn. En hij zal de kerkenraad helpen in de communicatie met de zieke ds. de Meij Mecima.

Met dit voor ogen hebben we deze extra kerkenraadsvergadering besloten met een hapje en drankje zoals gebruikelijk bij een afscheid, maar tevens in de wetenschap dat ds. Wim nog t/m december 2022 ons zal blijven ondersteunen. Dus toch weer geen afscheid….

 

(klik op foto om deze te vergroten)