Afscheid van Martien Bakker

13 juni 2020

In de dienst waar Martien Bakker, ouderling kerkrentmeester, afscheid nam ging ds. De Meij Mecima voor en bespeelde de heer Stam het orgel.
De dienst werd zaterdag opgenomen in de Bethelkerk zodat een ieder deze zondag kon bekijken.
Martien Bakker was eerst penningmeester in het bouwfonds van de Bethelkerk en in 1995 werd hij penningmeester van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde kerk. Dit deed hij tot 2003.
In 2008 wordt hij wederom penningmeester, maar nu van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Den Helder. Later werd hij ook voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Al met al een lange tijd waarin veel hobbels genomen moesten worden in de financiën van de kerk.
Nadat ds. De Meij Mecima hem had bedankt voor zijn werk zongen wij het lied wat in Den Helder niet mag ontbreken n.l. “O eeuw’ge Vader sterk in macht”
Hierna nam de voorzitter van de kerkenraad afscheid van de heer Bakker. Hij haalde in het kort zijn tijd als penningmester aan en bedankte hem voor zijn toewijding.
Uit handen van de voorzitter ontving de heer Bakker een diner bon van de kerkenraad en de paaskaars van 2019 uit de Bethelkerk hem aangeboden door de sectieraad van de Bethelkerk.

previous arrow
next arrow
Slider