De gedachtenis der namen – Allerheiligen in de Vredeskerk

Op zondag 3 november vierden we in de Vredeskerk Allerheiligen. In deze dienst werden de namen genoemd van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar waren ontslapen en ons zijn voorgegaan.

In de kerk van alle tijden en plaatsen is dit de eeuwen door gevierd door Rooms-Katholieken en Anglicanen. De Oosters-Orthodoxe Kerk viert dit feest op de eerste zondag na Pinksteren. Paus Gregorius IV riep in 837 1 november uit als gedenkdag voor Allerheiligen. Op 2 november wordt  in de westerse rooms-katholieke traditie Allerzielen gevierd waarop vanouds de overledenen worden herdacht zo mogelijk met een requiemmis. In de Oosters-Orthodoxe Kerk gebeurt dit aan de vooravond van Pinksteren.

In de protestantse traditie is de viering van Allerheiligen langzamerhand verdwenen met name in de gereformeerd/hervormde traditie. In de lutherse traditie is de gedenkdag bewaard gebleven. Het herdenken van de overledenen gebeurde in de gereformeerd/hervormde traditie lange tijd op de oudejaarsavond en dat gebeurt op sommige plaatsen nog. Gaandeweg is men dit gaan verplaatsen naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Door de invloed van de oecumene is men in veel protestantse gemeenten de gedachtenis der namen gaan vieren op de zondag die op of na 1 november komt en de naam Allerheiligen is dan ook weer in gebruik genomen.

De dienst van afgelopen zondag was weer zeer indrukwekkend. Het noemen van de namen van hen die ons zijn voorgegaan, het aansteken van de kaarsen door familieleden en/of nabestaanden, de ruimte voor een ieder om ook nog voor anderen een kaars op te steken. Dit alles maakte omlijst door liederen, gebeden, schriftlezingen en verkondiging de dienst tot een troostvol geheel voor allen die nu moeten leven met een gemis, maar ook een bemoediging voor de gemeente die mag geloven dat deze ‘heiligen’ ons zijn voorgegaan en dat wij hen mogen volgen op deze weg uitziende naar de dag dat God alle tranen zal afwissen en dat de dood niet meer zal zijn.

Ds. Roel de Meij Mecima

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider