Collectes juli, augustus, september 2019

Diaconie | 24 februari 2019

Ontmoeten en delen
Het thema voor het nieuwe kerkelijk jaar is ‘Een goed gesprek.. Vaak vinden we een gesprek ‘goed’ als er sprake is van een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor elkaar. Als we bespreken wat ons bezighoudt, bezielt. Als we een geloofsgesprek voeren van hart tot hart, ook als we het lastig vinden om dat onder woorden te brengen. Zulke gesprekken zijn bijzonder waardevol.

Als kerk zijn we geroepen om te ontmoeten, naar elkaar om te zien en met elkaar te delen. We doen dat in onze eigen kerkgemeenschap, in de dorpen en steden waar we wonen en in de wereldwijde kerk. Met gebed, medeleven en financiële steun zijn we er voor de ander.

Als diaken, zwo- of zendingscommissielid, kerkrentmeester, ouderling of predikant collecteert u voor het mooie werk van de kerk in Nederland en wereldwijd. Het is misschien niet altijd eenvoudig om uw gemeenteleden te betrekken bij deze collecten. Daarom vindt u in dit katern, naast een overzicht van alle collecten, ook handige materialen en praktische tips.

Samen mogen we een kerk in actie zijn die uitnodigt en uitreikt. Omdat we geloven in delen.

(meer…)