Bericht van..

januari 3, 2019

Taakgroep Jeugd en Jongeren.
De aller beste wensen voor een leuk en gezond (kerkelijk) jaar en we hopen voor het nieuwe jaar op inspirerende mensen die zich in willen gaan zetten voor de jeugd en kerk.
Een maand is vaak weer zo voorbij, daardoor was ik in november te laat met mijn copy voor het kerkblad. Er was afgelopen keer ook zoveel te melden heb ik begrepen, dus helaas voor mij.
Het kerstproject van de rode draad (met de bekende verhalen) is weer afgelopen en het was een erg leuk project met het Bethelkidsjournaal, en de afsluiting was tijdens de kerkdienst op 6 januari. Voor de kerstdienst hebben de kinderen van de jeugdgroepen van te voren goed geoefend en als kinderkoor het lied: God zal met ons zijn gezongen. Dat was erg leuk.
We hebben leuke reacties ontvangen over het project en dat doet de mensen, die er zo hard aan hebben gewerkt goed. Alle kinderen, jongeren, wat ouderen en leiding hartelijk dank voor jullie inzet.
 Het Kinderkerstfeest is op 16 december geweest en werd gehouden in het Lichtbaken, met het kinderkoor Joy, als ondersteuning. Fijn dat er nog steeds mensen zijn die deze diensten, met andere kerken samen organiseren, onze dank daar weer voor. Er was heel veel belangstelling voor deze dienst en iedereen had er een fijn gevoel aan over gehouden.
Zoals ik al eerder schreef gaat de kindercatechese met een ander thema aan de gang, namelijk “Reis door de wereld”. De andere groepen zullen zich daar bij de derde Rode draad bij aansluiten.
In januari gaan we snel aan de gang met de tweede Rode draad, voor de 40 dagen tijd.
Afgelopen seizoen hebben de jeugdgroepen gespaard voor de Speelgoedbank.
Er is ook heel veel speelgoed ingezameld en naar de Speelgoedbank gebracht, maar het gespaarde bedrag is € 90,05 en dat is afgelopen week weggebracht, zodat men nog meer kinderen kunnen laten spelen. Hartelijk dank hiervoor.
In de zomermaanden was er nog geen doel bekend voor het spaarproject van de kinderen en is er gespaard voor de actie schoenendoos.
Daar is een bedrag van € 42,35 voor gespaard.
Ook dat is mee gegeven aan de mensen van de actie schoenendoos, zodat er nog wat dozen aangevuld konden worden of voor andere kosten. Heel fijn, allemaal heel erg bedankt.
De Out of the Box dienst op 4 november was bijzonder en werd afgesloten met een High tea.
Fijn om zo met elkaar het jaar af te sluiten.

Het komende seizoen gaan we sparen voor de organisatie Mano a Mano, waar de fam. Botermans (ouders van Els van der Schaaf) mee helpt aan het bouwen van scholen en andere gebouwen in de Dominicaanse republiek.
Mano a Mano is een christelijke organisatie. Deze identiteit vormt de basis voor de projecten.
De sfeer moet dusdanig zijn dat deelnemers zich thuis voelen en tijdens de projecten iets beleven van “Het samen christen zijn” met de reisgenoten maar ook met de mensen daar. Van deelnemers wordt dan ook gevraagd dit te onderschrijven en/of te respecteren.
De projecten die Mano a Mano organiseert en uitvoert, liggen (soms) op het gebied van gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg en (meestal op het gebied van schoon drink water voorzieningen, het bouwen van latrines en het bouwen van huisjes. Tijdens de projecten werken ze samen met de bewoners in het gebied en met een plaatselijk bouwbedrijf. Inmiddels is er een school gebouwd en een tandartskliniek aangelegd en kranen geplaatst. Ook zijn er vele kilometers waterleiding. Daarnaast zijn er in de loop van de jaren meer dan 300 latrines gebouwd en is er gewerkt aan renovatie en nieuwbouw van huizen. Ze werken in het gebied rond Los Anones, San Cristobal, zo’n 1½ uur rijden ten noord westen van de hoofdstad Santo Domingo. In dergelijke dorpen is men voor drink- en huishoudelijk water aangewezen op een vervuilde rivier en zijn er geen sanitaire voorzieningen. De huizen verkeren in zeer slechte staat: geen cementen vloeren, muren van verrot hout en lekkende daken, in een enkel geval gemaakt van bananen bladeren. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat de hygiënische- en gezondheidsomstandigheden erg slecht zijn. Met het aanleggen van schoonwater voorzieningen, het plaatsen van kranen en het bouwen van latrines en betere woningen zorgen we voor een duidelijke verbetering van deze situatie. We hopen dat we met elkaar een mooi bedrag kunnen ophalen voor deze organisatie.
De Taakgroep is in november nog bij elkaar geweest en daar zijn onze zorgen uitgesproken over het aantal vrijwilligers voor het jeugdwerk, maar ook voor de Taakgroep Jeugd en Jongeren. Helaas hebben twee mensen hun taak neergelegd vanwege hun werk en andere zaken en dat is erg jammer. We willen Koen en Marieke hartelijk bedanken voor hun meedenken en inzet voor onze gemeente, jullie hebben een grote bijdrage geleverd aan het jeugdwerk van nu. Dan kom ik toch weer bij het punt dat wij nog mensen zoeken die mee willen denken over het jeugdwerk in de PKN-gemeente. Willen we de Onvoorwaardelijke liefde van God aan onze kinderen blijven mee geven is het fijn als er nog mensen bij komen om dit samen met ons te doen. Dit hoeven niet altijd jonge mensen/ ouders te zijn. U kunt helpen in de Taakgroep, maar ook bij de Kinderkring, Catechese, Jeugdkerk, Kindercatechese. Meld je aan als je ook wilt helpen, dit kan ook af en toe eens zijn, maar laat het weten.
De mensen van de crèche hebben een ander probleem, ze missen kinderen. Er zijn zo weinig kleine kinderen in de gemeente, dat er soms niemand komt. Toch is er besloten dat er voorlopig altijd 1 van de leiding ingeroosterd blijft op zondag, voor het geval er wel weer kinderen mee komen.
Mocht iemand van jullie/u een keer op- of aanmerkingen willen maken over hoe wij werken met het jeugdwerk, laat het ons weten. Daar kunnen we van leren.
Op 27 januari is er weer een Kliederkerk in de Bethelkerk en het thema is ‘avondmaal in de kerk’.
Namens de Taakgroep Jeugd en Jongeren,
Eveline Jansen