Bijbel Johanneskapel

Wachters die blijven verwachten……… de eerste Advent.

Op zondagmiddag 22 november hebben we in een speciale dienst afscheid genomen van de Johanneskapel. Op zondag 29 november, de eerste Advent, was de eerste dienst in de nieuwe situatie in de Vredeskerk. Natuurlijk waren we al gewend om regelmatig gezamenlijk te kerken in de Vredeskerk, zeker in de coronatijd, maar nu is het definitief dat alleen de Vredeskerk nog gebruikt wordt voor het kerk-zijn in Nieuw-Den Helder, Huisduinen en de Schooten.
Om dit moment te markeren werd aan het begin van de dienst, na het gebed van toenadering, door Jacob de Winter, de kanselbijbel vanuit de Johanneskapel de Vredeskerk ingedragen onder het zingen van lied 326, een lied van Sytze de Vries over het Woord wat van ver en oudsher ons is aangereikt; “…een woord, dat onze monden vult, een lied, dat Gods gelaat onthult.” Jacob de Winter was degene die bij de ingebruikname van de Johanneskapel, ruim zestig jaar geleden, de kanselbijbel binnendroeg.
In de dienst ging het verder over waakzaam zijn en verwachten. Waakzame mensen zijn wachters die niet alleen maar rustig afwachten, maar die nu al leven vanuit die verwachting en deze handen en voeten willen geven in het leven van alle dag. Wij als gemeente mogen deze wachters zijn in geloof en vertrouwen dat het in het Oosten daagt en dat een nieuwe dag gaat prijken met ongekend pracht.

Ds. Roel de Meij Mecima.

previous arrow
next arrow
Slider