Collectes februari 2019

24/01/2019

Protestantse Kerk en Kerk in Actie

Ontmoeten en delen
Het thema voor het nieuwe kerkelijk jaar is ‘Een goed gesprek. Vaak vinden we een gesprek ‘goed’ als er sprake is van een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor elkaar. Als we bespreken wat ons bezighoudt, bezielt. Als we een geloofsgesprek voeren van hart tot hart, ook als we het lastig vinden om dat onder woorden te brengen. Zulke gesprekken zijn bijzonder waardevol.

Als kerk zijn we geroepen om te ontmoeten, naar elkaar om te zien en met elkaar te delen. We doen dat in onze eigen kerkgemeenschap, in de dorpen en steden waar we wonen en in de wereldwijde kerk. Met gebed, medeleven en financiële steun zijn we er voor de ander.

Als diaken, zwo- of zendingscommissielid, kerkrentmeester, collecteren wij voor het mooie werk van de kerk in Nederland en wereldwijd. Samen mogen we een kerk in actie zijn die uitnodigt en uitreikt. Omdat we geloven in delen.  In de maand februari zijn er de onderstaande bijzondere collectes.

3 februari Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

Water staat Bengalen aan de lippen

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

10 februari Collecte Catechese en educatie

Eigentijdse catechesematerialen

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

 

17 februari Collecte Kerk in Actie (Noodhulp)

Droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

 

24 februari Collecte Missionair

De Bijbel dichterbij

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.