Coronamaatregelen en de kerkdiensten

Opnieuw heeft het moderamen, aangevuld met een aantal leden van de werkgroep ‘Vieren’ overlegd over de kerkdiensten en het hervatten van het kerkenwerk. Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl. gelezen. Op basis daarvan komt zij met het volgende advies: Advies PKN.

Op basis van dit advies heeft het moderamen van de PG Den Helder het volgende besloten: de kerkdienst van a.s. zondag 23 januari zal nog worden gehouden zoals dit op de vorige vergadering is afgesproken nl. dat deze kerkdienst online zal worden uitgezonden. Tijdens de kerkdienst zijn geen kerkgangers aanwezig, alleen die medewerkers die nodig zijn voor de eredienst en het uitzenden van de dienst. Voor de ‘samenzang’ zal zo mogelijk gebruik worden gemaakt van een combinatie van YouTube-filmpjes en maximaal vier voorzangers met inachtneming van alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels.

De stadsbrede dienst van 30 januari, waarin pastor André Martens zal voorgaan, wordt verplaatst naar de Vredeskerk. Tijdens deze dienst is het weer mogelijk om met in achtneming van de 1,5 meter regel mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. In de nieuwsbrief van volgende week (30 januari) zal het aantal gemeenteleden dat in de Vredeskerk aanwezig mag zijn worden genoemd. Als het aantal onder de 100 ligt, zal een reserveringsysteem wordt gebruikt. Het tijdstip wanneer en de telefoonnummers waar u zich kunt opgeven zullen nog worden bekend gemaakt. Er wordt gewerkt met vaste placering. Bij binnenkomst en verplaatsingen is het verplicht om een mondkapje te dragen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen.

Verder adviseert het moderamen om de doordeweekse bijeenkomsten met inachtneming van alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels vanaf 31 januari ook weer op te starten.

De diensten worden via de kerkomroep uitgezonden.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010 (Bethelkerk) en

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208. (Vredeskerk)

Voor zowel de Bethelkerk als de Vredeskerk is het mogelijk om ook via YouTube de kerkdienst te volgen.

https://www.youtube.com/results?search_query=bethelkerk+den+helder

https://www.youtube.com/results?search_query=vredeskerk+den+helder