De dominee ging LOS

Het is zondagmorgen 29 maart tegen 9 uur. Ik rijd het parkeerterrein op bij de LOS-studio aan de Torplaan. De ‘ouderling van dienst’ van die ochtend, Dim Nederveen, zit al de knoppen en laat verschillende genres van christelijke muziek de ether in-gaan. Mijn ‘preekstoel’ staat al klaar en mij wordt ook een glaasje water aangereikt.
Het is anders die morgen. Normaal gesproken zou de kerkdienst vanuit de Vredes-kerk via de LOS worden uitgezonden, maar vanwege het Coronavirus zijn alle regu-liere kerkdiensten tot 1 juni van dit jaar afgelast. De kerkdiensten worden nu zo veel mogelijk on-line uitgezonden of zoals vanmorgen vanuit de studio van de LOS.
Het is anders die morgen maar toch ook wel weer leuk. De liturgie was enigszins aangepast en de hele dienst zou drie kwartier duren. De lezingen en de liederen waren op elkaar afgestemd en dankzij een reik repertoire aan liederen kon gekozen worden uit liederen uit het Liedboek zodat de mensen thuis uit hun eigen liedboek konden meelezen of -zingen.
Natuurlijk miste ik de gemeente en de ruimte van het kerkgebouw. Er was niet de gebruikelijke verbale en non-verbale interactie die je anders hebt. De dienst verliep ‘gladjes’ en tijdens de preek hield ik mij strakker aan het papier dan normaal in de kerk.
In de lezing uit het boek Exodus stond vanmorgen het verhaal van Mozes centraal die de farao, de koning van Egypte, om de oren sloeg met tien plagen. Vandaag was de eerste plaag aan de orde. Het water van de Nijl en al het water in Egypte kleurde rood, maar de farao verhardde zijn hart en lied de kinderen van Israël niet gaan.
Ik de preek stelde ik nadrukkelijk dat we de huidige Coronacrisis als een ‘plaag’ mo-gen ervaren maar dat we er nooit een theologie van mogen maken en zeggen dat we met Gods straffende hand te maken hebben. De God van Mozes en Jezus is de God met de Naam die kiest voor het leven niet voor de dood. Rampen zoals de Co-ronacrisis kunnen ons overkomen, maar zijn nooit de wil van God.
In het evangelie naar Johannes stond het verhaal van de vijf broden en twee vissen centraal. Breken en delen opdat er genoeg kan zijn voor allen die op aarde wonen waardoor we niet hoeven te hamsteren en er genoeg ‘manden’ overblijven voor bij-voorbeeld de voedselbank die juist in deze dagen met een tekort aan voedsel dreig-de te komen zitten.
De dominee ging LOS! Inderdaad! Natuurlijk verlang ook ik weer gewoon voor te kunnen gaan in de kerkdiensten maar onder deze omstandigheden was dit een goede en leerzame ervaring en zeker de moeite waard om op een andere manier nog eens te herhalen.

De dienst later terug luisteren hoort te gaan via LOS uitzending gemist en dan “Zendtijd voor kerken”, maar door een fout in de automatisering bij de LOS is het 2e deel van de dienst niet opgenomen en hierdoor kan men alleen het deel van 9 tot 10 uur terugluisteren.

vorige
volgende
Slider