Diaconie verdubbelt op 21 oktober de 1e collecte

12/10/2018

Collecte t.b.v. de slachtoffers op Sulawesi.

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft duizenden mensen het leven gekost. Lokale christelijke hulporganisaties hebben met de steun van Kerk in Actie de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen verleend.

Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. De opbrengst van deze collecte (1ste) op zondag 21 oktober zal door het college van diakenen worden verdubbeld!