Evi en Tess worden toegezongen

23 december 2019

Jet wilde graag na de doop een liedje zingen voor de dopelingen.
Dat doet ze samen met de kinderen uit de kinderkring.