Gemeenteavond van 27november

Gemeenteavond PG Den Helder 27 november

De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Den Helder vindt het belangrijk om twee keer per jaar zogenoemde stadsbrede gemeenteavonden te organiseren. Ten eerste om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten en ten tweede om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven over het wel en wee van de gemeente. De kerkenraad geeft formeel dan wel leiding aan de kerkelijke gemeente maar kan absoluut niet zonder de input van diezelfde gemeente om al haar taken naar behoren uit te kunnen voeren.
Op 27 november vond in de Vredeskerk een stadsbrede gemeenteavond plaats. Vanaf 19.00 uur druppelden de eerste gemeenteleden de grote kerkzaal binnen. De opkomst was groot te noemen. We telden een dikke honderd gemeenteleden. Er was voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Het lekkers was door de leden zelf gemaakt en vond gretig aftrek.
Na een kort welkomstwoord van de nieuwe voorzitter, opende één van de predikanten de avond met een Bijbellezing uit Hebreeën, een korte meditatie en gebed. Hierna nam de voorzitter nogmaals het woord om te vertellen hoe het beleidsplan 2018-2022 tot stand was gekomen. Hij betoogde dat zo’n plan niet in beton gegoten is maar in feite een flexibel document is. Omstandigheden kunnen nu eenmaal in de loop der tijd veranderen. Dit laatste kwam goed tot uiting bij de volgende spreker die de aanwezigen vertelde over hetgeen we tot dusver hebben bereikt. Hierna kreeg de gemeente een kijkje in de keuken van de financiën waarbij er ook aandacht was voor onze financiële toekomst. Er werden diverse staafdiagrammen en grafieken getoond wat een goed beeld gaf van de financiële situatie.
Bij het volgende onderdeel werden de aanwezigen aan het werk gezet.
Er moest per persoon 3 punten worden verdeeld over 10 stellingen om te ontdekken wat belangrijk gevonden wordt in het kerkzijn.
Na afloop van deze activiteit bleek dat de stelling: “De PG Den Helder wil een dienstbare kerkgemeenschap zijn waarin Bijbelse begrippen zoals liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen, niet slechts loze woorden zijn” favoriet bij de aanwezigen. Om deze visie handen en voeten te geven bedachten de deelnemers nog enige praktische zaken bij deze stelling:
• Elkaar op liefdevolle manier de spiegel voorhouden
• Geef ruimte aan eigen ontwikkeling in het geloof en relatie met God
• Stel jezelf de vraag: gaat het om religie of relatie met God
• In één gebouw
• Vesper, samenkomsten rondom thema’s, deze uitdiepen
• Preek van de leek
• Men moet wel openstaan en willen helpen
• Kinderopvang ( dagelijks)

We sloten het formele gedeelte van de avond af met het zingen van een lied.
Hierna stond er een hapje en een drankje gereed om elkaar op informele wijze te ontmoeten.

Al met al een geslaagde avond.

previous arrow
next arrow
Slider