Gemeenteavond woensdag 15 september 2021

23 augustus 2021

UITNODIGING GEMEENTEAVOND WOENSDAG 15 SEPTEMBER

Hoe ziet onze kerk eruit in 2025

Als corona is overwonnen, is de wereld dan weer dezelfde als ervoor? Gaan we dan weer gewoon op zondag naar de kerk, met koffie drinken? Of blijft het een afstandelijke digitale ervaring met koffie op de bank?

Wat blijft is, dat de wereld om ons heen verandert, elke dag. Ook straks na corona. Als protestantse gemeente in Den Helder hebben we daar mee te maken en we passen ons aan. Kijk maar naar corona. We komen voor diverse uitdagingen te staan en daar moeten oplossingen voor gevonden worden.

Prachtig dat we met elkaar samen kerk zijn, maar hoe maken we van twee Helderse kerken één? Hoe ziet die gezamenlijke kerk er straks uit, van binnen én van buiten? Hoe kijkt u daar tegenaan, wat denkt u?

Uw mening, die willen we graag van u weten en met u bespreken tijdens de gemeenteavond die zal beginnen om 19.30 uur. Omdat we vooralsnog 1.5 meter afstand moeten bewaren houden we deze avond in de Vredeskerk, want…

 We verwachten een grote opkomst!

Programma Gemeenteavond woensdag 15 september 2021

  1. Welkom en mededelingen door de voorzitter Hans Egner
  2. Opening door ds. Wim Andel
  3. Inleiding “Hoe ziet onze kerk er uit in 2025”
  4. Inventarisatie van inzichten en meningen “onze kerk 2025”
  5. Pauze
  6. Overzicht van de inventarisatie en “hoe nu verder?”
  7. concept nieuwe plaatselijke regeling, waaronder samenstelling kerkenraad
  8. Rapportage “onderzoek commissie gebouwen”
  9. Rondvraag
  10. Sluiting