Gezamenlijke dienst van 23 februari

Zondag 23 februari 2020 is in een gezamenlijke dienst in de Bethelkerk afscheid genomen van Marion Dekker, die haar functie als ouderling neerlegt. Met twee boekjes,  o.a. van Bonhoeffer, dat aangevuld is met prachtige schilderijen, “niet de iconen die jij verbeeldt”, heeft ds. de Meij Mecima haar bedankt.

 Arie Bosschaart heeft zich weer beschikbaar gesteld.voor een termijn als Kerkrentmeester en werd herbevestigd in het ambt. Ds. de Meij Mecima vergeleek het werk van kerkrentmeester met een locomotief. Als die eenmaal op stoom is dan kon het hard gaan met het regelen van zaken. Daarvoor had hij een locomotiefje meegebracht. Hij hoopte dat er weer genoeg stoom was om weer verder te gaan als kerkrentmeester en wenste hem veel succes.

Hans Egner, voorzitter van de kerkenraad, sprak ook enkele mensen toe want de redactie van de Eén is eind december, na zeker 10 jaar, gestopt met hun werk. Femmy Kints, Henk Bais en Patricia de Lange hebben zich al die jaren ingezet om het kerkblad op een hoog niveau te krijgen. Gelukkig zijn er mensen gevonden die dit van hen over willen nemen, nl. Corrinne Kramer en Eveline Jansen. Maar daar kan nog iemand bij, dus geef u op, als u daar interesse in heeft. Femmy en Henk werden bedankt met een bloemetje en een dinerbon, Patricia krijgt de bloemen later.

En als laatste kwam Pieter Versluis naar voren vanuit de diaconie. Er werd namelijk nog iemand geëerd en wel met de Penning van de federatie van Diaconieën. Voor al het werk dat zij in de afgelopen 35-40 jaar heeft gedaan voor de kerk. Marleen Weijling is deze actieve vrouw, al jaren met de diaconie verbonden, maar doet nog veel meer werk in de kerk en daar buiten. De hele lijst kon niet worden voorgelezen, want anders zou er iemand opstaan om te zeggen dat de koffie koud wordt. Maar als dank en waardering heeft ze deze penning ontvangen en wel verdiend.

previous arrow
next arrow
Slider