Hart onder de riem

Hart onder de riem

Voor vele Heldenaren zal de winter een lastige periode worden. Hoge kosten voor energie en boodschappen.
Tegemoetkomingen vanuit de overheid kunnen helpen, maar lijken niet altijd voldoende.
U kunt uw medemens in de dure december maand een handje helpen met een simpele donatie zodat het voor iedereen een beetje Kerstmis wordt.

Steek een hart onder de riem! Elke bijdrage wordt gewaardeerd.

U kunt doneren via de diaconie, bankrekeningnummer NL19 RABO 0199 0887 21 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Den Helder o.v.v. Hart onder de riem!

Maar naast een donatie vragen wij u ook om namen te noemen van mensen waarvan u van mening bent dat deze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de dure decembermaand.

Tenslotte  is dit ook een oproep aan iedereen die een bijdrage dringend nodig heeft, in wat voor vorm dan ook! Schroom niet om contact op te nemen met de Commissie Diaconale Maatschappelijke Zorg. Bel de secretaris van de CDMZ, Pieter Versluis 0223-63 16 15 of mail naar secretariaatcdmz@gmail.com
De diaconie kan ondersteunen en gaat vertrouwelijk om met aanvragen.