Huis-aanhuiscollecte Kerk in Actie

22 juli 2021

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog! Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee!

Waarom collecteren.

Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergste van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en organiseren we opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingen kinderen in Griekenland.

Coördinatoren / collectanten gezocht.

Lijkt het u leuk om deze collecte hier in Den Helder te organiseren? Samen met het landelijke collecteteam werkt u toe naar de collecteweek van 22 t/m 27 november 2021. Als collectecoördinator bent u o.a. het aanspreekpunt voor de collectanten in uw collectegebied, u bestelt en verspreidt de collectebussen, telt de opbrengst en verzorgt de bijbehorende administratie. Maar ook collectanten zijn nodig om deze huis-aan-huiscollecte te doen slagen.

Alle informatie vindt u op de volgende website: Huis-aan-huis collecte Kerk in Actie – Doet u ook mee? | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar het

College van Diakenen sturen (cvd@pkndenhelder.nl)

 

Samen zijn wij KerkinActie!