Impressie LOS dienst van 5 april

Stap voor stap gaat door Jeruzalem……..

 

Het was de bedoeling dat de dienst op Palmpasen gisteren (zaterdag) via de kerkomroep zou worden uitgezonden en opgenomen in de Bethelkerk. Helaas bleek het modem van de kerk kapot te zijn gegaan en kon de uitzending en opname niet doorgaan. In eerste instantie werd via de sociale media de gemeenteleden zo veel mogelijk geïnformeerd over het helaas niet doorgaan van deze dienst. Gelukkig waren er andere creatieve geesten die binnen de kortste keren wisten te regelen dat de kerkdienst via de LOS op zondagmorgen kon worden uitgezonden en dus ging de dominee voor de tweede keer LOS.

Het was wel even improviseren deze morgen. Alle muziek was op een usb-stick gezet zodat dit mee kon worden uitgezonden. Eén lied wilde niet meewerken, zodat we al eerder dan de bedoeling was stap voor stap door Jeruzalem aan het gaan waren. Ook dit hebben we op een creatieve manier kunnen opvangen en het Kyrie eleison na de zegen als uitleidende muziek laten klinken. Zo is alles mede dankzij onze technicus Jerry Okel toch nog goed gekomen.

Op Palmpasen zijn we in de Johanneskapel en Vredeskerk meestal gewoon om na het  verhaal van de intocht het lijdensverhaal van Jezus uit Mattheüs, Marcus of Lucas helemaal door te lezen afwisselend met liederen en choralen uit de gelijknamige passies van Johann Sebastian Bach. Zo heeft Bach de Mattheüspassion speciaal geschreven met het oog op de dienst op Palmpasen. In de komende online-dienst op Goede Vrijdag lezen we nu gedeelten uit de Mattheüspassie.

De intocht van Jezus in Jeruzalem is altijd weer een feestelijk gebeuren. De Palmpasenstokken die meestal door de kinderen worden gemaakt en worden binnengedragen laten daar iets van zien. Allen het blijft niet bij hosanna in de hoge, want even later klinkt in het evangelie: kruisigt Hem!

Jezus rijdt op een ezel en niet op een paard. Een ezel kan namelijk ongebaande wegen gaan en Jezus gaat die ook, opdat wij hem zullen navolgen al dan niet rijdend op een ezel. Het is uiteindelijk de ezel die zich niet tweemaal stoot aan dezelfde steen. Laten ook wij de zachtmoedigheid betrachten van een ezel in ons omgaan met elkaar, nu, en in de dagen die gaan komen.

 

Ds. Roel de Meij Mecima.