Interkerkelijke Kinderkerstviering

Zondagmiddag 16 december vindt om 16.00 uur de 6e editie plaats van de Interkerkelijke Kinderkerstviering in de Baptistengemeente Het Lichtbaken aan de Baljuwstraat 3A te Den Helder. Dit jaar met als thema Kind voor kinderen. Iedereen is welkom om de geboorte van de Here Jezus te vieren. We willen er samen een groot, muzikaal, gezellig feest van maken! Ook dit jaar zal de viering muzikaal worden ondersteund door het muziekkorps van het Leger des Heils en het kindergospelkoor JOY.
We hebben ook een speciale gast in ons midden! Wie of wat dat is………. is nog een verrassing.
Coby Renes