Kerkbalans

De kerstbomen in alle kerken zijn inmiddels opgeruimd. Het opzetten en weer opruimen is gedaan door mensen die dit al jaren met liefde doen. Zij hopen dat u er van genoten heeft.

Andere vrijwilligers zijn al weer bezig met de volgende acties. De eerste actie die er aan komt is kerkbalans. Dit houdt in brieven en folders in een envelop doen, uit sorteren en daarna worden ze rondgebracht. Na enige tijd worden de kerkbalans formulieren weer opgehaald.

Dit alles wordt gedaan door vrijwilligers van de kerk, wees zuinig op deze mensen.