Om-en-om onlinediensten Bethelkerk / Vredeskerk

16 januari 2021

Voorlopig om-en-om onlinediensten Bethelkerk / Vredeskerk

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die ons land hebben getroffen, zijn we als kerkenraad van Den Helder van mening dat we solidair moeten zijn naar de samenleving.

De kerkenraad volgt het advies van de PKN, dus wij zingen voorlopig niet meer in de dienst.  Ook is er besloten voorlopig om-en-om onlinediensten  te houden vanuit de Bethelkerk / Vredeskerk. Wij zullen op andere muzikale wijze invulling geven aan de kerkdienst. Wij beseffen dat velen dit zullen ervaren als nog weer een stap terug. Nadat eerder al samenzang onmogelijk was geworden, kan er nu helemaal niet meer worden gezongen. Toch sluiten wij ons bij de gegeven adviezen aan, veiligheid voor alles.

Alternatieven voor zingen

Voor de hand ligt om met de kerkmusicus van uw gemeente te zoeken naar mogelijkheden om de eredienst bijvoorbeeld met eerder in het afgelopen jaar opgenomen liederen, instrumentaal of anderszins in te vullen.

Bij het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk hoort de website https://www.liedboekcompendium.nl/. Onder het tabblad ‘Zoek een lied’ kan per lied uit de bundel een toelichting opgeroepen worden. Bij veel liederen zijn ook opnamen te vinden. Bijvoorbeeld opnamen van de serie Woord op Zondag (NCRV) wat vroeger werd uitgezonden op NPO radio 5.

Ook op Kerkliedwiki.nl zijn veel video’s bij liederen uit allerlei bundels te vinden.

Ook kunt u er voor kiezen om de tekst van een lied te declameren op muziek, zoals bijv. ds. Jaap Jonk van de Protestantse Gemeente Laren dat doet. (Kerkdienstgemist.nl: voorbeeld bij 22.22 minuten)

Ds. Marieke den Braber van de Hoeksteen in Amersfoort suggereert het volgende: “In sommige gemeenten zijn er zingende gezinnen, of individuen die het prima in hun eentje kunnen klaren om een lied te zingen. Je kan hen vragen om thuis een lied op te nemen, en dat laten zien in je dienst. Zorgt ook nog voor wat meer ‘zichtbaarheid’ van gemeenteleden aan elkaar.”

Pieter Bais van de Protestantse Gemeente Alkmaar suggereert het volgende:
“Maak een opname met een melodieinstument. Vooaf aftellen en vier maal in handen slaan om achteraf te kunnen synchronisren. Stuur dit als midi naar zangers. Laat deze met de telefoon een zangopname maken. Geluid via tweede device in ear afspelen. Zanger telt mee en slaat op dezelfde manier in handen. Bestandje naar de muziekgroep en monteren. Nog minder mogelijkheden? Start met het eerste bestand. Neem op via filmpje op telefoon. Stuur door, speel af op telefoon met goede speakers. Zing het vervolgens in op een nieuw filmpje.”

Niet zingen in de kerk

Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown.

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”