Nieuwsbrief en liturgie Vredeskerk

13 maart 2021

24 oktober, eenentwintigst zondag na Trinitatis, liturgische kleur: groen

Heer, Koning die over alles heerst, u hebt macht over al wat bestaat. Niemand kan het verhinderen.

(Toevoegsels Ester 3:C 1; Gebed van Mordechai: 1)

 

Kerkdiensten

24 oktober 2021, Bethelkerk, 10.00 uur:       ds. W.L. (Wim) Andel en pastor A. (André) Martens, liturgie: OVD Bethelkerk 241021c-2-1

31 oktober 2021, Vredeskerk, 10.00 uur:       ds. J. (Johan) Moens, Breezand

De diensten worden ook via de kerkomroep uitgezonden. 

Bestemming collectes

Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte
24-10-2021 Diaconie Kerk Jeugdwerk
31-10-2021 Diaconie Kerk Wijkwerk

Nieuws uit de Vredeskerk.

Medeleven

Een kaartje naar ds. Roel zal hem goed doen. Noordzeestraat 187, 1784 BN Den Helder. Betrokkenheid is echt heel fijn in deze lastige periode.

Woensdagochtend-inloop

Aanstaande woensdag, 27 oktober is er weer de inloop, van 10.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Tijdens de inloop is er een mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, even stil zijn, tot rust komen, een meditatief momentje, een gesprekje met iemand van de kerkenraad of met elkaar. U bent van harte welkom, er is een vrije inloop en de koffie staat klaar.

Stadsbreed nieuws.

Jaarthema ‘Van U is de toekomst’.

Verdeeld over het kerkelijk jaar 2021-2022 zijn er 5 diensten waarin het jaarthema centraal staat. Voor elke dienst ontvangt u een aparte nieuwsbrief en de week na de dienst ontvangt u de overdenking met de reguliere nieuwsbrief. Met daarbij luister- en of leestips. De overdenking is ook na de dienst op papier beschikbaar om mee naar huis te nemen. Deze diensten heb ik samen met mijn collega Roel de Mey Mecima voorbereid.

We volgens als Protestantse Gemeente Den Helder het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Zij schrijft hierover:

‘De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving, waarin de kerk kampt met krimp en tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast, nopen tot bezinning en focus’. We doen dit vol hoop en vertrouwen. De toekomst van de kerk- en van onze wereld- is immers niet aan maar aan God Van U is de toekomst’. (uit: Visienota augustus 2020)

Midden in het leven

Dat is het thema dat centraal staat in de eerste dienst van zondag 24 oktober aanstaande. We lezen Genesis 1: 2 waarin staat:

‘De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water’.

Gods Geest gaat ons voor in deze wereld. Midden in het leven staat de kerk. En zij wordt geroepen zich door de Geest te laten leiden en inspireren, over bestaande grenzen en muren heen.

In deze dienst zal door Arie Bosschaart het logo van het jaarthema worden toegelicht en Hans Renes zal vertellen over hoe hij probeert om midden in het leven, geleid door de Geest, handen en voeten te geven aan zijn geloof.

Lied 701 uit het Liedboek verbeeldt de tekst uit Genesis 1:2 als volgt in de eerste twee coupletten:

  1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, onder haar de chaos van de eerste dag, zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, wachtend op het woord totdat zij baren mag
  2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, zoekend naar een plaats onder de hemelboog. Zij rust in de schoot, wachtend op het wonder dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog

De volgende themadienst is op zondag 12 december 2021 in de Vredeskerk.

Met een hartelijke groet, Pastor André Martens

Schoenendoosactie 2021

Zoals jullie weten zijn we gestart met de schoenendoosactie. De folders zijn te vinden in de hal van de kerken. Erin staat geschreven waarom het gaat. Je kunt de dozen, losse materialen en geld achterlaten in de hal. Nadere informatie vind je ook in het kerkblad of op de website. Het inleveren kan tot en met zondag 07 november

Coby Renes, 0645793404

 

Oogstdienst             Dankdag                   Stadsbreed

Zondag 14 november danken wij in de Bethelkerk en de Vredeskerk voor de oogst die binnengehaald is. Voor veel mensen is het heel gewoon dat er elke dag genoeg geld is om eten te kunnen kopen. Maar dat is niet voor iedereen zo. Velen zijn afhankelijk van de voedselbank. Er staat al iedere zondag een kist in de gang waar velen van u het meegebrachte voedsel in doen.

Er is vooral vraag naar: groente in blik of pot, koffie, thee, suiker, vlees en vis in blik, rijst en pasta’s. Maar bijvoorbeeld ook zakjes kruiden die je bij de pasta en rijst kunt gebruiken.

Doet u ook mee? De mensen die iedere week een tas voedsel mogen ontvangen zullen u daar dankbaar voor zijn.

Wij hopen op 14 november op een extra grote oogst.

De diakenen

 Digitaal collecteren.

Omdat nog niet mag worden gecollecteerd tijdens de dienst vindt u bij de uitgaan een maandje waarin u uw bijdrage kunt doen, de opbrengst wordt steeds over de drie collectes verdeeld. U kunt natuurlijk ook digitaal uw steentje bijdragen.

U kunt het geld voor de collectes overmaken op de volgende rekeningen onder vermelding voor welk doel het collecte geld bestemd is:

Kerk (CvK); NL22 RABO 0373 7352 27 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Den Helder

Diaconie: NL66 RABO 0373 7402 55 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Den Helder

 

Of via onderstaande Collecteknop, dan komt u op de website van de SKG die handelt dit soort zaken af voor de Protestantse Gemeente Den Helder. (o.a. ook kerkbalans) Door het volgen van de aangegeven stappen kunt u aan zowel de kerk als aan de diaconie een gift doneren.

Als u geen account heeft bij het SKG en dit ook niet wilt aanmaken kunt u dit ook anoniem doen. Wanneer u uw gift ten behoeve van een speciale collecte geeft, kunt u dat aangeven bij de opmerkingen.

Doordat de betaling via iDEAL gaat, is deze ook te verantwoorden voor de belastingen en dus aftrekbaar.

Collecteknop (Ctrl + muisklik voor koppeling)