Nieuwsbrief en liturgie Vredeskerk

13 maart 2021

8 augustus, tiende zondag na Trinitatis,  liturgische kleur: groen

 

 Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

(Psalm 55: 17, 23)

 

Kerkdiensten:

8 augustus 2021, 10.00 uur, Bethelkerk: ds. Roel de Meij Mecima, stadsbrede dienst. Liturgie: Kerkdienst 08 augustus 2021 BK

15 augustus 2021, 10.00 uur, Bethelkerk: pastor André Martens, stadsbrede dienst

Voor het bijwonen van de stadsbrede diensten in de Bethelkerk  (8 augustus, 15 augustus en 22 augustus) belt u op de vrijdag vóórafgaand aan de dienst tussen 10.30 uur en 12.00 uur met de Bethelkerk (0223-61 45 67)

Natuurlijk worden de diensten ook via de kerkomroep en YouTube uitgezonden.

https://www.youtube.com/results?search_query=bethelkerkdenhelder (Bethelkerk)

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010 (Bethelkerk) en

Bestemming collectes      

Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte
08-08-2021 Diaconie Kerk Jeugdwerk
15-08-2021 Kerk in Actie Kerk Wijkwerk

15 augustus 2021 – Collecte Kerk in Actie Zending; Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

 

Het is nog steeds mogelijk om de collectes digitaal te doen.

U kunt het geld voor de collectes overmaken op de volgende rekeningen onder vermelding voor welk doel het collecte geld bestemd is:

Kerk (CvK); NL22 RABO 0373 7352 27 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Den Helder

Diaconie: NL66 RABO 0373 7402 55 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Den Helder

Of via onderstaande Collecteknop, dan komt u op de website van de SKG die handelt dit soort zaken af voor de Protestantse Gemeente Den Helder. (o.a. ook kerkbalans) Door het volgen van de aangegeven stappen kunt u aan zowel de kerk als aan de diaconie een gift doneren.

Als u geen account heeft bij het SKG en dit ook niet wilt aanmaken kunt u dit ook anoniem doen. Wanneer u uw gift ten behoeve van een speciale collecte geeft, kunt u dat aangeven bij de opmerkingen.

Doordat de betaling via iDEAL gaat, is deze ook te verantwoorden voor de belastingen en dus aftrekbaar.

Collecteknop (Ctrl + muisklik voor koppeling)

 

De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.