Nieuwsbrief en liturgie Vredeskerk

13 maart 2021

 

18 april, tweede zondag na Pasen. Liturgische kleur: wit

 

Halleluja! Van het erbarmen van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Halleluja! (Psalm 33:5b, 6a)

 

Zondag Misericordia

Vandaag is het de tweede zondag na Pasen, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren”. Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de wereld.

Kerkdiensten:

Tot en met zondag 25 april blijven de onlinediensten gehandhaafd zonder aanwezigheid van gemeenteleden in het kerkgebouw. Deze zullen allemaal worden uitgezonden vanuit de Bethelkerk.

18 april 2021, 10.00 uur Bethelkerk, ds. Roel de Meij Mecima. Liturgie: Kerkdienst 18 april 2021BK

25 april 2021, 10.00 uur Bethelkerk, ds. Wim Andel.

Vanaf ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst kunt u op uw tablet of computer de dienst volgen.

Maar u kunt ook op een later tijdstip de dienst bekijken of beluisteren.

Vanuit de Bethelkerk:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010

Vanuit de Vredeskerk:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208.

 

Nieuws uit de Vredeskerk.

 50-jarig bestaan Vredeskerk

De viering van het 50-jarig bestaan van de Vredeskerk welke stond gepland op 18 april is tot nader order uitgesteld. De werkgroep wil dit vieren in een kerkdienst waarbij ook gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.

Voedselbank.

Ook al is de Vredeskerk deze maand op zondag ‘dicht’ is, dat wil niet zeggen dat het doordeweeks niet mogelijk is om spullen af te geven. Met uitzondering van de donderdag is er alle dagen ’s morgens iemand aanwezig. Dus schroom u niet en wip even aan om iets in het krat van de Voedselbank te doen. Natuurlijk kunt u dan ook de postzegels en ansicht- en geboortekaarten voor het zendingswerk van Kerk in Actie in de bekende brievenbus doen.

 

 Stadsbreed nieuws.

 

Bestemming collectes      

Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte
18-04-2021 Diaconie Kerk Wijkwerk
25-04-2021 Kerk in Actie Kerk Jeugdwerk

 

25 april 2021 – Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

 

Het is nog steeds mogelijk om de collectes digitaal te doen.

U kunt het geld voor de collectes overmaken op de volgende rekeningen onder vermelding voor welk doel het collecte geld bestemd is:

Kerk (CvK); NL22 RABO 0373 7352 27 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Den Helder

Diaconie: NL66 RABO 0373 7402 55 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Den Helder

Of via onderstaande Collecteknop, dan komt u op de website van de SKG die handelt dit soort zaken af voor de Protestantse Gemeente Den Helder. (o.a. ook kerkbalans) Door het volgen van de aangegeven stappen kunt u aan zowel de kerk als aan de diaconie een gift doneren.

Als u geen account heeft bij het SKG en dit ook niet wilt aanmaken kunt u dit ook anoniem doen. Wanneer u uw gift ten behoeve van een speciale collecte geeft, kunt u dat aangeven bij de opmerkingen.

Doordat de betaling via iDEAL gaat, is deze ook te verantwoorden voor de belastingen en dus aftrekbaar.

Collecteknop (Ctrl + muisklik voor koppeling)

 

De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.