Nieuwsbrief buiten de Linie

9 juni 2019

 

aanvangstijd de kerkdiensten: klik hier

 

                                                     

 

 10 november 2019, tweeentwintigste zondag na PinksterenViering

Oogstdienst.

Kleur: groen

 

Hartelijke welkom op deze zondag waarin ds. Roel de Meij Mecima voorgaat en het orgel door dhr. Bauke Klootwijk wordt bespeeld.

 

Kerkdiensten

17 november: Johanneskapel, ds. A.R. de Meij Mecima

 

Bestemming collectes

 1ste 10 november Diaconie 17 november Diaconie
2de   Kerk   Kerk
3de   Kerk   Wijkwerk

 

10 november, Collecte Dorpskerken. Steun voor kleine kerkgemeenschappen

 

‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?’

 

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

 

 

Nieuws uit de Johanneskapel/Vredeskerk.

  • Steuntje in de rug

Als ú iemand weet die wel een steuntje in de rug kan gebruiken middels een bloemetje of een kaart, laat het even weten aan dhr. P. Versluis, tel.nr. 631615, scriba-jkvk@pkndenhelder.nl

 

Voor en uit de gemeente stadsbreed.

  • Gemeenteavond op 27 november 2019.

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de stadsbrede gemeenteavond op 27 november in de Vredeskerk. De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee en iets lekkers klaar.

Om het ‘samen kerk zijn’ een treffende invulling te geven vragen wij u om iets (kleins) te bakken voor bij de koffie en/of een hapje te verzorgen voor zes personen om te nuttigen tijdens het informeel samenzijn aan het eind van de avond.

Vanaf zondag 10 november 2019 hangen er in de drie kerkgebouwen lijsten waarop u zich kunt inschrijven iets te maken voor deze gelegenheid. Op deze manier wordt het werk maar ook het resultaat daarvan gedeeld. Mogen we op uw creativiteit rekenen?!

Een warme groet namens de kerkenraad, Teco Boerman, Marjolein Klootwijk,

Jannie van Kalsbeek

 

  • Vorming en Toerusting

De “Sacrale dansgroep” begint op maandag 30/9, van 19.30 – 21.30 u, in de Johanneskapel.

“Het verhaal gaat verder” o.l.v. ds. de Meij Mecima is gestart op donderdag 3/10, en gaat nu verder elke twee weken op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Vredeskerk.

De gespreksgroep “God en het geweld in het O.T.” (dinsdagmiddag 14.30 – 16.00 u, Johanneskapel) o.l.v. ds. de Meij Mecima. In deze groep worden de “beruchte” verhalen over God en het geweld in het Oude Testament nader bekeken. De eerstvolgende bijeenkomst is op 12 november. Als u zich wilt aansluiten bij de groep, wilt u dan contact opnemen met ds. de Meij Mecima? (0223-693154)