Nieuwsbrief en liturgie Vredeskerk

18 maart 2020

 

PG Den Helder rond de Vredeskerk

29 november 2020, 1ste advent

Kleur: paars.

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik,

maak mij niet te schande (Psalm 25:1b-2a)

 

Kerkdienst zondag 29 november:

09.30 uur, Vredeskerk: ds. A.R. de Meij Mecima, organist: B. Klootwijk

Liturgie zondag 29 november 2020: Kerkdienst 29 november 2020 VKwebversie

Om u aan te melden voor de kerkdienst belt u op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur naar de Vredeskerk (0223-634246) en op zaterdagavond naar Pieter Versluis (0223-631615).

De diensten zijn via Kerkomroep Nederland te beluisteren of te bekijken. Vanaf ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst kunt u op uw tablet of computer de dienst volgen.

Klik op deze link:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208.

 

 

Komende kerkdiensten:

6 december, Vredeskerk: ds. W. Andel, Oudega SWF

 

Oecumenische adventsvespers.

Op woensdag 2, 9, 16 en 23 december zijn er weer de oecumenische adventsvespers. Dit jaar  van wege de coronamaatregelen niet in de H. Nicolaaskerk van de OKK-parochie maar in de Vredeskerk. Op 2 december is pastoor A. Kramer van de OKK-parochie de voorganger.

De aanvangstijd is alle diensten om 19.00 uur.

 

 Nieuws uit de Vredeskerk.

Bloemengroet.

De bloemen gaan deze zondag met een bemoedigende groet naar dhr. G. Kramer.

        

Doppensparen.

Het gezegde ‘kijk uit je doppen’ zult u allemaal wel kennen maar vanaf nu is het weer ‘wij kijken uit naar uw doppen’.

De doppenstop op Noorderhaven is opgeheven en dus kunnen deze weer worden ingeleverd in de Vredeskerk. Met het geld dat de doppen opleveren kunnen honden worden opgeleid tot blindengeleide hond.

 

Voedselbank en Odensehuis.

U zult zich misschien afvragen wat de gemene deler is van deze twee. Het antwoord is simpel, voor beide kunt u zich inzetten. Gedurende de adventsweken kunt u uw bijdrage in de collectebus stoppen voor het Odensehuis. Alle informatie over dit project vindt u onder het stadsnieuws. Voor de Voedselbank sparen we al heel lang dus dat behoeft geen verdere uitleg.

Wat nieuw is, is dat u voor beide doelen niet alleen uw steentje kunt bijdragen wanneer u naar de kerkdienst komt maar ook op de doordeweekse dagen dat het kerkgebouw open is (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot10.30 uur). Bijkomend voordeel is dat u dan ook gelijk de doppen kunt droppen in de daartoe bestemde box.

            

Stadsbreed nieuws.

Adventscollecte

Zoals u van ons gewend bent, staat er gedurende de advent een collectebus in de hal van de kerk. Dit jaar willen we nogmaals aandacht vragen voor het ODENSEHUIS. Het Odensehuis is een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie én hun familie, vrienden, buurtgenoten en alle andere belangstellenden. Men kan elkaar daar ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en een luisterend oor vinden.

Het huis staat aan de Kemphaanstraat 24b. Het uitgangspunt is dat het een ontmoetings- en inloopplek is , waar mensen zonder enige (medische) indicatie terecht kunnen maar door de coronamaatregelen moet men zich nu wel aanmelden. Dat kan bij : secretaris@odensehuisdenhelder.nl. De openingstijden zijn dinsdag en donderdag van 12.00 uur tot 16.000 uur.

Het Odensehuis draait op giften van fondsen en particulieren. Daarom doen we als diaconie nu een beroep op u! Als u in de kerk komt, vergeet dan niet iets in de adventsbus te stoppen.

Namens het College van Diakenen, Marleen Weijling.

 

Kinderproject advent en Kerst 2020 ‘Jezus is het licht voor de wereld’.

Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Dicht bij het licht’. Deze zondag is een eerste van een blok met vijf verhalen over het licht. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen. Op eerste advent staat Johannes 8:12-19 centraal: Jezus vertelt over zichzelf dat hij het licht voor de wereld is. Elke zondag zal aan het begin van de dienst een filmpje van de zandtovenaar worden getoond.

 

Zingen met of  zonder mondkapjes?

Omdat van verschillende kanten opmerkingen zijn gemaakt over de onduidelijkheid m.b.t. het dragen van de mondkapjes na 1 december 2020 heeft de kerkenraad op haar vergadering van

25 november gesproken over het dragen van mondkapjes en het zingen door de gemeente.

De kerkenraad heeft besloten dat zij zich committeert aan het dringende advies van de PKN te Utrecht. Dit advies is dat wanneer men het kerkgebouw betreedt een mondkapje wordt gedragen totdat men op zijn of haar plaats zit. Wat het zingen betreft, wij zullen ons als gemeente nog onthouden van het zelf zingen maar dankbaar luisteren naar de zang die wekelijks door een aantal leden van de cantorij ten gehore worden gebracht.

 

De begroting 2021 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters

In Ordinantie 11, art. 5. lid 4 staat het navolgende: Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar te maken Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast.

In haar vergadering van 25 november heeft de kerkenraad de begrotingen voorlopig vastgesteld. Vanaf heden liggen de begrotingen gedurende een week ter inzage op het Kerkelijk Bureau aan de Prins Hendriklaan.

 

 

Bestemming collectes

Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte
29-11-2020 Kerk in Actie Kerk Jeugdwerk
6-12-2020 Kerk in Actie Kerk Wijkwerk

 

 

29 november: Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

 

6 december: Nederland – Kinderen betrekken bij diaconaat

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie.

Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.