Nieuwsbrief Johanneskapel Vredeskerk

09/01/2019

 

20 januari 2019. Tweede zondag na Epifaniën,

 

Hartelijke welkom op deze zondag waarin ds. A.R. de Meij Mecima voorgaat en het orgel wordt bespeeld door dhr. B. Klootwijk.

Wilt u de aanvangstijd van de kerkdiensten weten klik hier

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag, als bemoediging met een hartelijke groet naar: Mw. L.A. van Egmond-Bunschoten. Als u de bloemen naar haar wilt brengen, kunt u dit laten weten aan de ouderling van dienst.

Kerkdiensten

Vrijdag 25 januari:     Golfstroom; ds. A.R. de Meij Mecima, dienst van Schrift en Tafel, aanvang: 10.30 uur

Zondag 27 januari:     Vredeskerk; ds. A.R. de Meij Mecima.

Groene Vecht; ds. A.R. de Meij Mecima, aanvang: 17.00 uur. (L.O.S. uitzending.)

bestemming collectes

1ste collecte 20 januari Diaconie 27 januari Diaconie
2de collecte Kerk Kerk
3de collecte Oecumene Jeugdwerk (JOP)

20 januari, collecte Oecumene: Migratie verbindt werelwijd

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

27 januari, collecte Jeugdwerk: Duizenden jongeren spelen sirkelslag.

Komende vrijdagavond, 1 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant-en klaar Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS en voor de groepen 7 en 8 van de basisschool, Sirkelslag SCHOOL. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

 Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Bij geven is altijd sprake van mógen, nooit van moeten!

 Lief en leed

  • Steuntje in de rug

Als ú iemand weet die wel een steuntje in de rug kan gebruiken middels een bloemetje of een kaart, laat het even weten aan dhr. P. Versluis, (tel.nr. 631615, scriba-jkvk@pkndenhelder.nl

stadsbreed nieuws

  • Vorming en Toerusting

Voor het programma vanaf januari 2019, zie de website.

Nieuwe data voor Het verhaal gaat verder: donderdag 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei van 10.00 -11.30 uur in de Vredeskerk.

   Esther……..een nieuwe koningin….

Van zondag 20 januari tot en met 24 februari staat het boek Esther op het oecumenische leesrooster.  Zij die meer willen weten over het boek Esther en ook willen meedenken over de inhoud van de preek zijn van harte uitgenodigd voor een vijftal leerhuismiddagen over dit boekje, op dinsdag 22 en 29 januari, 5, 12 en 19 februari, van 14.00-16.00 uur, in de Johanneskapel. Inlichtingen en opgave bij ds. A. R de Meij Mecima (predikant-jkvk@pkndenhelder.nl)

  • Coventrygebed

Tot en met 22 februari 2019 zal het Coventrygebed plaatsvinden bij het Centrum voor Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marine, 3 etage Flevogebouw.  Er is een lift aanwezig. Om het gebed hier te kunnen bijwonen graag één week van tevoren aanmelden door een mail te sturen naar geestelijkeverzorgingdenhelder@mindef.nl met de juiste naam die op het identiteitsbewijs staat. Op de vrijdag zelf graag ruim op tijd (+/- 15 min.) bij de beveiliging aanmelden.