Nieuwsbrief en liturgie Vredeskerk

18 maart 2020

 

Protestantse Gemeente Den Helder rond de Vredeskerk

21 februari, zondag ‘Invocavit’, kleur: paars

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen. (Psalm 91:15)

Vandaag is het de eerste zondag van de 40dagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor: “Hij zal aanroepen”. Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”. God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen -ook als het lijden groot is. In deze periode van inkeer hangt over de tafel een paars antependium. We zingen in deze tijd geen Gloria.

 

Liturgie voor zaterdag 20 / zondag 21 februari 2021: Kerkdienst 21 februari 2021 VK [a] 

10.00 uur, Vredeskerk: ds. Roel de Meij Mecima. STADSBREDE ONLINE DIENST

Vanuit de Bethelkerk:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10010

Vanuit de Vredeskerk:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208.

Van verschillende kanten is vernomen dat de problemen (overbelasting van het netwerk)  waarmee Kerkomroep Nederland (KerkTV) te kampen heeft gehad, tot de verleden tijd behoren. Het moderamen van onze gemeente is van mening dat het goed is om vanwege het kerkgevoel m.i.v. zondag 7 maart weer terug te keren naar het live streamen van de eredienst op zondag, afwisselend te verzorgen vanuit de Vredeskerk en Bethelkerk.

Vanaf ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst kunt u op uw tablet of computer de dienst volgen door op bovenstaande link te klikken. Maar u kunt ook later op een door uzelf gekozen tijdstip de dienst bekijken of beluisteren. Deze regeling geldt in elk geval t/m 1 april. Het moderamen heeft nog geen beslissing genomen over de diensten rond Pasen.

Zaterdag 27 februari 2021, 10.00 uur, Bethelkerk, ds. Wim Andel

Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur, Vredeskerk, ds. Roel de Meij Mecima

 

Nieuws uit de Vredeskerk.

Bloemengroet.

De bloemen gaan deze zondag met een bemoedigende groet van de gemeente naar mw. J. Grin- van der Vliet.

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd, RKK – OKK – PKN

Door de corona zijn de vespervieringen dit jaar zonder zang en helaas ook alleen online mee te vieren. Ze worden vanaf 17 februari gedurende 7 weken vanuit de Vredeskerk uitgezonden, de opname is op woensdagmiddag om 16.30 uur. Vanaf ongeveer 5 minuten voor aanvang van de dienst kunt u deze op uw tablet of computer volgen. Maar u kunt ook later op een door uzelf gekozen tijdstip de dienst bekijken of beluisteren. (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208.)

Op 24 februari zijn de voorgangers ds. Roel de Meij Mecima en Marleen Weijling, het orgel wordt bespeeld door Jacob Stam.

 

Nieuws uit de Bethelkerk.

 Avondgebed

Traditiegetrouw zou in de weken voorafgaande aan het Paasfeest, vanaf Aswoensdag tot en met de Stille week iedere woensdag een avondgebed in de achterzaal van de kerk worden gehouden. In verband met de huidige regelgeving m.b.t. de corona kan dit vooralsnog geen doorgang vinden.

Stadsbreed nieuws.

Coventry Den Helder via Zoom

Het Coventry gebed Den Helder wordt om 12.00 uur via Zoom uitgezonden. De vaste liturgie is: CoventryGebed  Vanaf ongeveer 10 voor 12 (11.50 uur) kan worden ingelogd via onderstaande link.

https://us05web.zoom.us/j/83432945345?pwd=bjJ1SHNjMmM3ZDlkWHdLNXJWak5iUT09

Meeting ID: 834 3294 5345, Passcode: uBz7xB

 

Stadsbreed nieuws.

Bestemming collectes      

  Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte
 21-2-2021 Kerk in Actie Kerk Wijkwerk
 28-2-2021 Kerk in Actie Kerk Jeugdwerk

 

21 februari 2021 – 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Moldavië – Kerk helpt kwetsbare mensen

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

28 februari 2021 – 40dagentijdcollecte Protestantse Kerk – Missionair Werk

 Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

 

Digitale collectes

Het is nog steeds mogelijk om de collectes digitaal te doen.

U kunt het geld voor de collectes overmaken op de volgende rekeningen onder vermelding voor welk doel het collecte geld bestemd is:

Kerk (CvK); NL22 RABO 0373 7352 27 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Den Helder

Diaconie: NL66 RABO 0373 7402 55 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Den Helder

Of via onderstaande Collecteknop, dan komt u op de website van de SKG die handelt dit soort zaken af voor de Protestantse Gemeente Den Helder. (o.a. ook kerkbalans) Door het volgen van de aangegeven stappen kunt u aan zowel de kerk als aan de diaconie een gift doneren.

Als u geen account heeft bij het SKG en dit ook niet wilt aanmaken kunt u dit ook anoniem doen. Wanneer u uw gift ten behoeve van een speciale collecte geeft, kunt u dat aangeven bij de opmerkingen.

Doordat de betaling via iDEAL gaat, is deze ook te verantwoorden voor de belastingen en dus aftrekbaar.

Collecteknop (Ctrl + muisklik voor koppeling)

Het is ook mogelijk via de website: https://www.pkndenhelder.nl  Wanneer u vervolgens op de website op twee collectezakken klikt kunt u ook uw bijdrage geven.

De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.