Nieuwsbrief en liturgie Buiten de Linie

18 maart 2020

 

 

                                                     

 

20 september 2020, 16de zondag na Pinksteren.

Kleur: groen.

 

Hoor mij, Heer, en antwoord mij, red uw dienaar die op u vertrouwt.

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u. (Psalm 86: 1a, 2b-3)

 

Liturgie: liturgie 20 september

Hartelijk welkom in de Vredeskerk.

Onze voorganger in deze dienst is ds. D. Huurman, Leiden. Het orgel wordt bespeeld door Bauke Klootwijk.

 

 Kerkdiensten. (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10208)

27 september, 09.30 uur, Vredeskerk: ds. A.R. de Meij Mecima, organist: Henk Pronk

 

Nieuws uit de Johanneskapel/Vredeskerk.

Bloemengroet.

De bloemen gaan deze zondag, als groet en bemoediging van de gemeente naar mw. P. Hoelandt-Meijdam.

 

Corona, kerkdiensten en zingen

De kerkenraad heeft in juli het besluit genomen dat het nog niet verantwoord wordt geacht om nu de samenzang in de eredienst te laten plaatsvinden. Van een aantal leden van de cantorij was het voorstel gekomen om de liederen ‘voor te zingen’. In de dienst van jl. zondag hebben vier van hen de liederen gezongen. Uit de reacties van zowel de zangeressen als van de overige gemeenteleden is wel gebleken dat dit in de smaak is gevallen. De vraag is gesteld of het mogelijk is dat ook niet-leden van de cantorij zich als voorzanger aanmelden. Deze vraag is met ‘ja’ beantwoord. Zowel leden van de cantorij als niet-leden kunnen zich bij mw. Japke Gerkema (tel. nr. 631383) aanmelden. Zij maakt dan een rooster zodat er steeds een ander viertal kan zingen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de te zingen liederen is het de bedoeling dat op zaterdagmiddag even onder leiding van de organist wordt geoefend.

Openstelling Vredeskerk.

Uit allerlei reacties blijkt wel dat men het fijn vindt dat er weer kerkdiensten worden gehouden maar het gemis van het elkaar ontmoeten is daar nog niet mee weggenomen. Om die reden is de Vredeskerk ook gedurende de maand september, iedere woensdag van 10.00 – 12.00 uur open. Er is een mogelijkheid om in de grote kerkzaal een kaarsje aan te steken, even stil zijn, tot rust komen, een meditatief momentje, een gesprekje met iemand van het sectieteam of met elkaar. U bent van harte welkom, er is een vrije inloop en de koffie staat klaar. Dit alles wel met inachtneming van de coronamaatregelen.

 

Bestemming collectes 

Datum 1ste collecte 2de collecte 3de collecte
20-09-2020 Kerk in Actie (Zending) Kerk Jeugdwerk
27-09-2020 Diaconie Kerk Kerk, Vredeswerk

20 september: Wereldwijd – Versterk de kerk

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Collecteer mee om deze kerken te versterken!

27 september: Wereldwijd – Verlangen naar Vrede

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

 

Omdat we nog niet kunnen collecteren in de eredienst staat er bij de uitgang een mandje waarin u uw bijdrage kunt deponeren. De opbrengst wordt eerlijk over de drie doelen verdeeld. Maar het natuurlijk nog steeds mogelijk om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Dit kan op de volgende manieren: Direct overschrijven op de hieronder vermelde IBAN nummers:

Voor de kerk: NL22 RABO 0373 7352 27 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Den Helder

Voor de diaconie: NL66 RABO 0373 7402 55 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Den Helder

Ook is het mogelijk dit te doen via onze website: https://www.pkndenhelder.nl Door te klikken op de collectezak komt u op de website van de SKG die handelt dit soort zaken af voor de Protestantse Gemeente Den Helder (o.a. ook kerkbalans).

Het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage.