Nieuwsbrief buiten de Linie

9 juni 2019

 

aanvangstijd de kerkdiensten: klik hier

 

                                                                                                                                    

 

15 september 2019,veertiende zondag na Pinksteren

Kleur: groen

 

Hartelijke welkom op deze zondag in de Johanneskapel waar ds. A.R. de Meij Mecima voorgaat en het orgel door dhr. H. Pronk wordt bespeeld.

 

Bloemengroet

De bloemen gaan deze zondag, als groet en bemoediging naar de fam. T. van der Veen, Jekerstraat.

 

Kerkdiensten

22 september: Vredeskerk: ds. A.R. de Meij Mecima.

Groene Vecht, ds. Joh. Moens uit Breezand, Aanvang: 17.00 uur.

27 september:   Golfstroom, ds. W.A. van Rijn. Aanvang; 10.00 uur.

 

Bestemming collectes

 1ste 15 september Kerk in Actie 22 september Diaconie
Kerk Kerk
3de Wijkwerk Vredeswerk

22 september
Collecte Vredeswerk. Als vrede ver te zoeken is

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

 Alle collectes worden van harte aanbevolen.

 Bij geven is altijd sprake van mógen, nooit van moeten.

Lief en leed.

 • Steuntje in de rug

Als ú iemand weet die wel een steuntje in de rug kan gebruiken middels een bloemetje of een kaart, laat het even weten aan dhr. P. Versluis, tel.nr. 631615, scriba-jkvk@pkndenhelder.nl

 

Nieuws uit de Johanneskapel/Vredeskerk.

    • 26 sept 19.30u Vredeskerk een vesper in het kader van de Vredesweek door ds. A.R. de Meij Mecima en ds. B. Kuipers, aansluitend een lezing over Vrede en Verzoening. Ds. Bert Kuipwers is voorzitters van het landelijke Coventry Beraad.

Op woensdag 2 oktober spreekt mw. Marleen Anthonissen over Israel en de Palestijnen. Zij was door de Classis Alkmaar uitgezonden en doet nu haar verhaal.

 • Deeldoosjes inleveren.

Wij hopen dat de sokken uitgerekt zijn en de deeldoosjes/kokers en andere spaarvormen weer helemaal gevuld zijn. Nog even ter herinnering: de opbrengst is bestemd voor ‘Hart voor Haïti’ en SOS kinderdorpen. U kunt uw spaardoosjes vandaag, 15 september inleveren. Op zondag 22 september wordt bekend gemaakt wat de opbrengst van de deeldoosjes en de giften hebben opgebracht.

 • Gemeentezondag

De gemeentezondag vindt plaats op zondag 22 september. We beginnen deze zondag met een eredienst met medewerking van enige leerlingen van PCBS Schoter Duijn. Na de dienst staat zoals altijd de koffie en de thee klaar. Maar wij hopen dat er ook weer gemeenteleden zijn die een lekkere taart willen maken voor bij de koffie. Na de koffie is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

 • Koffieochtend Vredeskerk

Op donderdag 26 september beginnen de tweewekelijkse koffieochtenden weer. De aanvangstijd is 10.00 uur. De opening van dit jaar zal worden verzorgd door pastor André Martens. Het programma voor de rest van het jaar vindt u in de ‘Eén’ en op de website.

Voor en uit de gemeente stadsbreed.

 • (Nieuwe) Kerkrentmeesters

Dankbaar en verheugd zijn wij, dat er twee mensen bereid zijn gevonden een taak op zich te willen nemen binnen onze gemeente. De heer Frits Martens, Statenhoff 10 en de heer Wim Bouw, Klaas Casterkomstraat 12 hebben beiden ingestemd om kerkrentmeester te worden. Zij zullen toetreden tot het College van Kerkrentmeesters (CvK) voor een zittingsduur van twee jaar. We dragen beide namen aan de gemeente voor om haar goedkeuring te verkrijgen. Indien er geen bezwaren zijn zullen beide heren in de vergadering van de (grote) kerkenraad van 25 september a.s. worden benoemd. Als kerkenraad zijn wij heel blij dat er weer een aantal vacatures worden opgevuld. Namens de kerkenraad, T.C. Boerman, scriba

 

 • Coventry gebed.

Het gebed vindt wekelijks plaats op vrijdag, aanvang: 12.00 uur.

In de maanden september en oktober wordt het gebed gehouden in de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Sumatrastraat 16.

 

 • Preek van de Leek

Zondag 22 september zal prof. dr. Arjo Klamer ‘de Preek van de Leek’ houden.

Arjo Klamer is de zoon van de voor velen wellicht bekende radiopastor van de IKON, ds. Alje Klamer. Hij is hoogleraar Economie aan de Erasmusuniversiteit. In 2005 schreef hij een boekje getiteld: ‘In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen’. Deze Preek van de Leek wordt gehouden in de Johanneskapel aan de Waddenzeestraat. Aanvang 17:00 uur, iedereen is van harte welkom.

 

Op woensdag 2 oktober spreekt mw. Marleen Anthonissen over Israël en de Palestijnen. Zij was door de classis Alkmaar uitgezonden en doet nu haar verhaal.

    • Vorming en Toerusting

    Binnenkort gaan weer een aantal gespreksgroepen van start:

    Bijbels Leerhuis, o.l.v. ds. Roel de Meij Mecima, op dinsdag 24/9, van 19.30 – 21.30 u, in de Vredeskerk

    Het verhaal gaat verder, o.l.v. ds. R. de Meij Mecima, donderdag 3/10, 10.00 – 11.30 u, in de Vredeskerk

    God en het geweld in het O.T., o.l.v. ds. Roel de Meij Mecima, dinsdag 1/10, 14.30 – 16.00 u.

    De Sacrale dansgroep begint op maandag 30/9, van 19.30 – 21.30 u, in de Johanneskapel.

     

    Meer in formatie vindt u in de Een en op de website (www.pkndenhelder.nl)