Oec. dienst in de Bethelkerk 18 aug 2019

1 september 2019

Oecumenische dienst in de Bethelkerk. Ik herinner me, net als velen van u, dat bij de visserijdagen ook een kerkdienst werd gehouden in de zogeheten kathedraal op Willemsoord. Het gebouw dat nu de Stadshal heet. Mooie ruimte met dito vieringen.
Nu dit niet meer kan als visserijdienst is het een oecumenische dienst geworden.
Het Nieuwedieper Visserskoor verleent medewerking en ook Jacob Stam is weer present. Kapelaan Banasek en ds. Trouwborst zijn de voorgangers.

Hier kunt u een lied beluisteren van het Nieuwedieper Visserskoor.
Hier zingt kapelaan Banasek; hij begeleidt zichzelf op de gitaar.

Actie Rugzakjes

De collecteopbrengst uit de oecumenische viering van 18 augustus heeft na aftrek van gemaakte onkosten een bedrag opgeleverd van € 866,- , daar zit een collecteopbrengst bij vanuit de Petrus en Pauluskerk.
Alle op een andere manier binnengekomen geldelijke giften erbij opgeteld, komen we op een bedrag van ruim € 1000,- !!!
En dan de overweldigende hoeveelheid artikelen die allerlei mensen ons bezorgd hebben.
We zijn als werkgroep hier erg van onder de indruk en bedanken u nogmaals voor de bijdragen in welke vorm dan ook.
Alle 40 rugzakjes zijn inmiddels goed gevuld en voorzien van een envelopje met wat zakgeld, aan de kinderen uitgedeeld.
Kinderkring
Ook de kinderen van de Kinderkring hebben een mooie bijdrage geleverd aan de collecte voor de rugzakjes. Op de ” vakantiezondagen” werd een bedrag van 55,15 euro bij elkaar gebracht. Geweldig! Bedankt allemaal!
We hebben besloten niet al het ingezamelde geld nu te besteden, maar een deel achter te houden om in samenspraak met de voedselbank te kijken of we rond 5 december iets voor alle kinderen van de voedselbank kunnen doen.
Dat hoort u te zijner tijd van ons.