Oecumenische adventsvespers

In de adventstijd worden er weer oecumenische vespers gehouden. In tegenstelling tot de voorgaande jaren worden deze vespers niet in de OKK gehouden maar in de Vredeskerk, deze aanpassing is in verband met de corona maatregelen die vanaf 13 november 2021 van toepassing zijn. Aanvang: 19.00 uur.

1 december:      Pastoor Age Kramer                                    organist: Peter van Dulst

8 december:     Alice van Bijleveld en Ineke Versluis               organist: Jacob Stam

15 december:   Pastoor Ivan Garcia en Els van Deutekom      organist: Bauke Klootwijk

22 december: Betty Swagerman en Marleen Weijling             organist: Jacob Stam

U bent van harte uitgenodigd!