Om heil en genezing te vinden

de Johanneskapel als priklocatie

Op 17 april was ik aan de beurt voor een vaccinatie met het AstraZenica vaccin. Ik ontving daarvoor een uitnodiging van de huisarts via het RIVM.
Bij het lezen van deze brief bleek dat de priklocatie gevestigd was in de Johanneskapel. De huisartspraktijk Kaaphoofd, waar ik sta ingeschreven, heeft in de persoon van huisarts S. Atif kortgeleden de Johanneskapel gekocht om deze te verbouwen tot een gezondheidscentrum. Door deze gelukkige omstandigheid kon de huisarts de vaccinatie van de opgeroepen doelgroep laten plaatsvinden in de kerk.
Bij binnenkomst werd je in de hal ontvangen voor de intake en registratie. Vervolgens werd je doorverwezen naar de vergader/koffiezaal waar verschillende assistentes aan tafeltjes zaten met de nodige vaccins en injectiespuiten (zie foto). Nadat de injectie was geplaatst werd je via het smalle trapje, wat uitkomt in het voormalige liturgisch centrum, naar de kerkzaal geleid om onder toezicht van de huisarts een kwartier te wachten i.v.m. mogelijk allergische reacties. De kerkzaal had nu een beetje de sfeer van een meditatieruimte waar mensen op stoelen, die op gepaste afstand waren geplaatst, in alle rust konden wachten.
Het was voor mij als predikant wel even vreemd om zo weer in de Johanneskapel binnen te komen. Ik heb ondertussen van mijn huisarts de eerste bouwtekeningen mogen inzien en het belooft heel mooi te worden.
Om heil en genezing te vinden. De woorden bovenaan het artikel komen uit de klassieke tafelgebeden voor de viering van de Maaltijd van de Heer door de eeuwen heen. Vele jaren mocht de Johanneskapel de plaats zijn waar ‘heil en genezing’ werd verkondigd en ook de Maaltijd van de Heer werd gevierd. En nu mag de Johanneskapel opnieuw een plaats worden waar ‘heil en genezing’ gevonden mag worden. Wij wensen dokter Atif en zijn team veel heil en zegen toe voor het werk dat gedaan moet worden ten dienste van een goede gezondheidszorg in dit stukje van Den Helder.

Ds. Roel de Meij Mecima.