Ondersteuning Leger des Heils bij armoedebestrijding

31 december 2019

In de Diaconie begroting 2020 is een bedrag opgenomen van €2.500,- bestemd voor het Leger des Heils met als oormerk ‘ondersteuning armoedehulpverlening’.

Bij het vaststellen van de begroting is de afspraak gemaakt dat de penningmeester, dhr. Ab Renes met de leiding van het Korps in Den Helder in overleg zou treden over de invulling hiervan. Na het overleg is onderstaande schriftelijke reactie van de Korpsleiding gekomen.

Wij zijn erg dankbaar voor het mooie bedrag dat ons toegekend wordt. We willen het bedrag graag inzetten voor onze inloop en maaltijdvoorziening. Dit is nu nog elke week op dinsdag en donderdag op enkele vakantieweken na. In de loop van het jaar zullen daar de maandag, woensdag en vrijdag bijkomen. Eventueel ook de zaterdagen als er voldoende vrijwilligers zijn. Dat zal gerealiseerd kunnen worden als de buurthuiskamer van “Bij Bosshart” aan de Loodsgracht intrek neemt in ons pand aan de Vismarkt. 

Als we het bedrag delen door de elf maanden die we open zijn, wordt dat 227,27 per maand. Per week zou er een bedrag van 56,82 gebruikt kunnen worden voor de maaltijden. Dat zou een heel welkome aanvulling zijn op de kosten. Wij vragen 3,50 per persoon voor de uitgebreide maaltijd. Dat is zelden kostendekkend. Mensen die het niet kunnen betalen eten altijd kosteloos mee. Zou er van dit bedrag toch nog wat overblijven dan zullen we dat besteden aan noodpakketten die we geven aan mensen die echt even omhoog zitten. 

Uit bovenstaande blijkt dat een goede invulling aan het toegezegde bedrag zal worden gegeven.