Oogstdienst Bethelkerk / Vredeskerk 2021

Oogstdienst met doel hulp aan de Voedselbank.

Op zondag 14 november stonden wij stil bij wat het land heeft opgebracht en wat de vruchten van het werk zijn.

Ongelooflijk wat er afgelopen week en zondag extra is ingeleverd aan houdbare levensmiddelen naast al de ‘normale’ inleverweken. In de beide kerkgebouwen stonden 8 kratten klaar voor de Voedselbank en deze waren allemaal nodig. Naast deze 16 gevulde kratten is er ook nog €150,00 aan giften binnengekomen die deels al zijn besteed en deels nog worden besteed.

De mensen die wekelijks afhankelijk zijn van de Voedselbank zullen u hiervoor dankbaar zijn.

 

 

Heel hartelijk dank voor deze goede gaven, de diakenen van Bethelkerk en Vredeskerk.