Opbrengst spaarprojecten VK en JK

5 december 2018

Chapeau gemeenteleden,
€ 2.122,93 prachtig!
De diakenen hebben de opbrengst dit jaar gesplitst in 2 aparte bedragen. Op de bankrekening van de penningmeester is een bedrag van €1.089,21 binnen gekomen. Dat waren o.a. de talloze giften die u aan mij toevertrouwde als ik bij u op bezoek kwam.
Verder kwam er een bedrag van € 1.033,72 ritselen en rollen uit het collectekistje in de Vredeskerk, de spaardoosjes, spaarsokken en spaarkokers die op de zondagen 11 en 18 november werden ingeleverd.

Samen dus goed voor het mooie bedrag van € 2.122,93

De verdeling is als volgt:
€ 360,-
is voor Krishna Kumar via SOS kinderdorpen,
€ 1.762,95
gaat naar Bon Repos, Hart voor Haïti.
Nadat alle spaardoosjes, spaarsokken en spaarkokers en niet te vergeten het collectekistje waren leeggeschud en de giften die u zelf of via anderen op de wijkkasrekening van de Vredeskerk overmaakte, waren geteld, kon het bij elkaar gespaarde bedrag wereldkundig worden gemaakt. En wie kon dit beter en nauwkeuriger doen dan de gewaardeerde en gerenommeerde penningmeester Gaele de Haan. “ Penningmeester Puntje Precies” is volgens mij een meer dan verdiende eretitel die Gaele toekomt.
Zoals u wellicht weet spaart de gemeente van de Johanneskapel al jarenlang een vast bedrag van € 360,- dat bestemd is voor Krishna Kumar.
Deze nu 11-jarige jongen woont in New Delhi. Door hem te steunen gaat het ook beter met zijn broer en de rest van het dorp. Deze adoptie loopt prima via S.O.S. kinderdorpen. Dat deze organisatie jaarlijks op deze bijdrage mag rekenen zal hen zeker goed doen.
Bij de Stichting ‘Hart voor Haïti’ zullen de mensen ongetwijfeld ook heel blij en dankbaar zijn dat er weer zo’n mooi bedrag door u gespaard is: € 1.762,95.
U weet dat het uitsluitend vrijwilligers zijn die bij de stichting Hart voor Haïti werken. En van een strijkstok waar wat aan blijft hangen is geen sprake en dat te weten moedigt ook aan om mee te sparen.
Rien Schelhaas