Passage

15 augustus 2018


Wie lid wordt van Passage, wordt lid van een plaatselijke afdeling. Door het hele land zijn er zo’n 245 afdelingen en totaal circa 12.000 leden.
De afdeling in Den Helder telt 62 leden.
Onze avonden met interessante onderwerpen worden doorgaans gehouden op de eerste woensdag van de maand in de Vredeskerk en beginnen om 19.30 uur. De gegevens, ook van onze clubs (creaclub, wandelclub, filmclub, boekenkring en museumgroep) en het programma van de lezingen vindt u op de website www. Passage Den Helder en op onze flyer. Gasten zijn altijd welkom.
We stellen prijs op de inbreng en suggesties van onze leden.
Het lidmaatschap bedraagt € 48- per jaar. U ontvangt dan ook 4 keer per jaar het landelijke blad. Leden voor wie dit bedrag bezwaarlijk is, kunnen een beroep doen op de contributieregeling van het landelijk bureau.
Voor het aanvragen van de flyer en inlichtingen over Passage Den Helder:
Els Braaf, Tel. 635131, email: e.braaf@quicknet.nl , of onze website