PERSBERICHT: Kerstviering Koninklijke Marine 20 december 2023 Dukdalf

Save the date! De geestelijke verzorgers van de Koninklijke Marine zijn blij iedereen in Den Helder die de marine een warm hart toedraagt een Kerstviering te kunnen aanbieden. We nodigen u van harte uit voor de Kerstviering Koninklijke Marine op woensdag 20 december van 11:00 -12:00 uur in De Dukdalf, Hoofdgracht 4 Den Helder. Voorgangers zijn vlootpredikant Gert Pennekamp, vlootaalmoezenier Marike Falke en vlootraadsman Jurre Verveld. Deze kerstviering is een samenwerking tussen Diensten Geestelijke Verzorging en het Michiel Adriaenszoon de Ruyter Kwintet van de Marinierskapel. Het thema van de viering is ‘Welkom thuis!’. Aansluitend is er voor alle aanwezigen een Blauwe Hap buffet.

Met vriendelijke groet,

Drs. F.R. (Fred) Omvlee, i.r.g.m. KLTZ

Hoofd Geestelijke Verzorging CZSK