Preek van de Leek

Zondag 22 september zal prof. dr. Arjo Klamer de Preek van de leek houden.

Arjo Klamer is de zoon van de voor velen wellicht bekende radiopastor van de IKON, ds. Alje Klamer. Hij is hoogleraar Economie aan de Erasmusuniversiteit. ln 2005 schreef hij een boekje getiteld: ‘In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen’.
Deze Preek van de leek wordt gehouden in de Johanneskapel aan de Waddenzeestraat. Aanvang 17:00 uur, iedereen is van harte welkom.