Profielschets voor predikant van de Protestantse Gemeente te Den Helder

 

 Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente te Den Helder wil een dienstbare en zorgzame kerkgemeenschap zijn die op een aansprekende en eigentijdse wijze weet te getuigen van de levens veranderende boodschap van het evangelie. De Bijbelse begrippen als liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen mogen niet slechts loze woorden zijn.

De samenwerking van onze voormalige wijkgemeenten rond de Bethelkerk en Vredeskerk/Johanneskapel, met verschillende cultuur, is nog jong en zit in een groeiproces.

Sinds een aantal jaar is er één kerkenraad. We hebben ons als doel gesteld om in 2025 in één kerkgebouw samen te komen.

Wij hechten er aan dat, van jong tot oud, ieder zich gezien en welkom voelt binnen de gemeente.

In de kerk willen wij een thuis bieden voor iedereen. Een plek waar je verbondenheid voelt.

Van daaruit willen we van betekenis zijn in onze omgeving.

We zijn op weg naar een meer eigentijdse kerk met oog voor de traditie.

Wij zoeken

een bevlogen predikant (m/v) voor 1 fte

 

Van onze nieuwe predikant verwachten wij dat hij of zij:

 

 • de Bijbelse boodschap vertaalt, zodat deze betekenis krijgt voor het dagelijkse leven en aansprekend is voor elke generatie.
 • ondersteunend en motiverend is in het samenwerkingsproces en de gemeenteopbouw.
 • bereid is om de verschillen in liedcultuur (Liedboek naast evangelische liederen) een kwalitatief goede plek te geven in de eredienst(en).
 • de verbinding wil zoeken met jongeren en jonge gezinnen en daarbij actief en creatief zoekt naar mogelijkheden om (opnieuw) met elkaar in gesprek te raken.
 • in activiteiten van vorming en toerusting zowel het leeraspect als de ontmoeting een plaats geeft.
 • missionair gezien aandacht geeft aan de rol van de kerk met als motto: omzien naar elkaar, onderling stimuleren en dienstbaar zijn binnen kerk en samenleving.
 • openstaat voor interkerkelijke contacten en oecumenische vieringen
 • een goede samenwerking aangaat met de reeds aanwezige predikant (emeritaat begin 2025) en de kerkelijk werker.

 

 • jong van geest is.
 • toegankelijk, belangstellend en communicatief is, met name in het pastoraat.
 • deel wil uitmaken van de geloofsgemeenschap en samen met ons koers zet naar een eigentijdse kerk.

 

Naar passende woonruimte wordt in overleg gezocht.

 Herkent u zich in bovenstaand profiel en bent u die enthousiaste predikant die wij graag verwelkomen?

Dan kunt u reageren en de profielbrochure aanvragen bij de voorzitter/secretaris (?) van de Beroepingscommissie………..