Sluiting Johanneskapel

Op de stadsbrede gemeenteavond van 27 november 2019 werd de gemeente al geïnformeerd over de mogelijke sluiting van de Johanneskapel.

Op de kerkenraadsvergadering van januari 2020 werd het voorlopig besluit genomen om de Johanneskapel te sluiten en te verkopen.
Om de sluiting volgens de kerkorde te laten verlopen zijn twee hoorzittingen belegd om de gemeente te informeren en vragen te beantwoorden.
Eén op 19 augustus, deze was speciaal voor mensen die horen bij de Johanneskapel en één op 27 augustus maar dan stadsbreed.

Op beide hoorzittingen nam de scriba, de heer Boerman, van de Protestantse gemeente te Den Helder de voorzitter waar. Hij opende de hoorzittingen met een stuk uit de bijbel en een gebed. Daarna legde hij uit welke beslissingen er in de toekomst genomen moeten worden en welke opties hiervoor beschikbaar zijn. Daarna beantwoorde hij de vragen van de aanwezigen.
De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Bosschaart, nam vervolgens de achtergronden van het voorgenomen besluit met de gemeente door. Ook deelde hij, met de aanwezigen, zijn zorg over het kleine aantal mensen die nog in de kerk actief zijn. Vaak komt het op dezelfde mensen neer die bereid zijn iets in de kerk te doen. Ook speelt de terugloop van het aantal leden en de hiermee in verband houdende oplopende tekorten een rol om op dit moment 1 kerkgebouw te sluiten.

Het beleid is er op gericht dat in 2025 in 1 kerkgebouw gekerkt zal gaan worden.

Naar verwachting zal de kerkenraad eind september het definitieve besluit nemen om de Johanneskapel uit dienst te stellen en te verkopen.

De laatste dienst in de Johanneskapel staat gepland voor 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.