Startzondag Bethelkerk

 

Op 20 september werd in de Bethelkerk een start gemaakt met het jaarthema ‘Het goede leven’ en het nieuwe seizoen. In de extra nieuwsbrief ook een invulformulier voor de tweede zondag m.b.t. het jaarthema, 18 oktober.
In de dienst was aandacht voor de jongeren die nu niet meer naar de kinderkring gaan, maar naar de jeugdkerk en catechese. Daarna was er voor hen jeugdkerk en gingen de kinderen naar de Bijbel Basic kinderkring. In de dienst ging het verder over het verbond van God met mensen, het Goede Leven onder de regenboog.

De preek kunt u door er op te klikken terugvinden. Daar vindt u ook 2 vragen bij. Omdat de mogelijk om samen na te praten nu niet aanwezig is kunt u daar mogelijk zelf of in kleine kring bij stilstaan.

Na de dienst was er koffie, bij de fietsenstalling en voor de kerk, zodat er volop ruimte was. Er kon daarna nog een fietstocht gereden worden en er was een quiz beschikbaar. Zowel de quiz als de antwoorden daarop zijn nu beschikbaar.

Daarnaast was er voor ieder gezin een plantje en zijn er in de loop van de middag nog vele plantjes door vele bezoekers weggebracht.
De extra nieuwsbrief geeft ook nog informatie over de tweede themazondag, op 18 oktober.