Van de predikant

In de allereerste plaats willen wij u als gemeente en allen die de intrede op 24 september hebben voorbereid hartelijk bedanken voor de geweldige ontvangst die ons ten deel viel. Alles was voortreffelijk geregeld en we zien met grote dank terug op deze dag.  

Daarna breekt de maandagmorgen aan en begint het werk. Hier en daar is het nog wennen, omdat ik zeker nog lang niet iedereen ken, en ook niet altijd weet hoe bepaalde dingen hier geregeld worden, maar bij het moderamen kan ik gelukkig altijd terecht met vragen. De eerste gewone kerkdienst is geweest, de eerste begrafenis diende zich aan en de nodige vergaderingen werden bijgewoond. In de komende tijd wil ik ook b.v. bij een koffieochtend aanwezig zijn of de kring rond het blad “De Open Deur” bezoeken. Om een voorbeeld te noemen. Met André zijn afspraken gemaakt over het pastoraat en de classis is bezocht. Zo begin ik er langzaam in te komen en u te leren kennen.

Ik wil met nadruk zeggen dat u mij kunt bellen (mailen of appen) voor een pastoraal bezoek. Op een gegeven moment, wanneer ik de gemeente beter ken, en noden en zorgen mij bekend zijn, zal ik zelf contact met u opnemen of u bezoek brengen. Maar voel u vrij om vanuit u zelf contact met mij op te nemen (tel: 06-83227832 of e-mail: predikant@pkndenhelder.nl ).  

De komende tijd zijn er best veel bijzondere diensten: op 29 oktober is het Dankdag, op 5 november Gedachteniszondag in de Vredeskerk, op 12 november het afscheid van ambtsdragers of de verlenging van hun ambtstermijn, op 19 november de dienst met Heilig Avondmaal in de Vredeskerk, op 24 november de dienst in de Golfstroom en op 26 november de Laatste zondag van het kerkelijk jaar in de Bethelkerk. Daarna gaan we op weg naar Kerst en breekt de Adventstijd aan. Een drukke maar ook mooie periode.

Een hartelijke groet vanuit de Dollardlaan nr. 28,

Peter en Jeannet den Braanker.