Nieuwe versoepelingen

28 juni 2021


Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen die de overheid onlangs heeft afgekondigd mogen met ingang van 4 juli meer bezoekers de kerkdiensten bijwonen, mits de 1.5 meter afstand tussen de kerkgangers in acht wordt genomen.
Concreet houdt dit in dat er 100 mensen in de Vredeskerk mogen plaatsnemen en 75 mensen in de Bethelkerk. Verder blijft het noodzakelijk voorafgaand te reserveren.
De mondkapjesplicht vervalt grotendeels, alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden blijft deze verplichting gelden. Denkt u hierbij aan het binnenkomen en verlaten van de kerk. Samen zingen is nu op praatniveau weer mogelijk.