Vanuit de werkgroep pastoraat

26 mei 2021

Corona – Bent u wel eens depri door de opgelegde beperkingen vanwege corona?  Ik in elk geval wel. Gelukkig is het einde van deze beperkingen in zicht. Ik zie er naar uit. Begin juni hopen we als werkgroep pastoraat fysiek weer bij elkaar te komen. Einde van ZOOM vergaderingen via de computer.

Toch heeft Covid19 zijn sporen nagelaten in onze protestantse gemeente. Een aantal leden zijn aan Covid19 gestorven. Sommigen leden zijn nog in lockdown en anderen ondervinden de naweeën van de ziekte. We wensen hen sterkte en Gods hulp toe en hopen op betere tijden.

Onderling pastoraatDe fysieke bezoeken komen langzaam op gang. Waar mogelijk bezoeken we gemeenteleden, vooral degenen die het nodig hebben of hierom vragen.

U kunt het aanvragen bij één van de coördinatoren!

Deze zijn:

Tineke de Boer         tel. 06 -10618864

Marleen Weijling    tel. 0223 – 625366

Rens Biersteker       tel. 0223 – 634079

AttentieregelingIn de afgelopen maanden is gewerkt aan een plan om de attentieregeling in alle stadsdelen gelijk te trekken. In de attentieregelingen komen afspraken te staan over wat we doen bij verjaardagen, huwelijksjubilea en geboorten. Voor we iets besluiten willen we inbreng van contactpersonen, sectiehoofden en ambtsdragers werkzaam in het pastoraat. Dus met allen die medewerken in het pastoraat. Met elkaar willen we een definitieve attentieregeling maken.

Voorkeursregeling en vacatures  – Frieda Lindeman en ikzelf zijn bezig het aantal voorkeursleden in de diverse secties te inventariseren. Het gaat om leden die bij de Bethelkerk horen en in Nieuw den Helder/ de Schooten wonen en om leden die bij de Vredeskerk horen en in de binnenstad wonen. In het kerkblad Eén van de afgelopen maanden is hier al het één en ander over verteld.

Ook wordt onderzocht waar vacatures in de wijken zijn, waar omzien naar elkaar mank gaat. De afgelopen jaren zijn diverse keren ontstane vacatures opgevuld door contactpersonen, die er noodgedwongen een wijk bij hebben genomen, omdat er geen vervanging werd gevonden. Contactpersonen dreigen, door teveel  adressen, meer kerkbladbezorger dan contactpersoon te worden. Dit baart ons grote zorg. Is contactpersoon soms iets voor u? Vraag vrijblijvend informatie bij een van de coördinatoren. We kunnen uw hulp gebruiken.

Bijeenkomst medewerkers pastoraat –In het najaar gaan we, als het de coronabeperkingen het toelaten, een avond beleggen voor al de medewerkers in het pastoraat. Misschien worden het wel twee avonden als blijkt dat de groep te groot wordt. Op deze avond komen o.a. de attentieregeling, voorkeursregeling en vacatures ter sprake. Wanneer en waar en hoe we bijeenkomen krijgt u later te horen.

Alleen met elkaar is het groeien naar een stadsbreed pastoraat mogelijk.

Omzien naar elkaar geldt voor ieder gemeentelid.

Namens de werkgroep pastoraat, Rens Biersteker