Vervolg op Gemeenteavond: “Meedenkavonden” woensdag 13 oktober en 17 november

30 september 2021

Op de kerkenraad van 29 september hebben we positief teruggeblikt op de Gemeenteavond van half september. We zijn blij met de grote opkomst en het verloop van de avond. Er was alle ruimte om de gemeenteleden te informeren en er is tegelijkertijd uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren en allerlei gedachten in te brengen. Zoals reeds aangekondigd willen we dit een vervolg geven op zogenaamde “Meedenkavonden”.  Meer nog dan op deze Gemeenteavond zal er dan ruimte zijn om van gedachten te wisselen.

We gaan al uw inbreng, datgene dat op de briefjes is geschreven, behandelen.

De verdeling van de onderwerpen is als volgt:

Op woensdag 13 oktober, om 19.30 uur in de Vredeskerk met de onderwerpen:

  • De kerkdienst (beleving van Gods aanwezigheid in ons leven)
  • Ontmoeting, leren en meeleven (pastoraat, V & T, jeugd, enz.)
  • Opdracht: liefde van God gestalte geven (diaconie, missionair)
  • Communicatie (kerkblad, nieuwsbrieven, sociale media)

Op woensdag 17 november:

  • Profiel nieuwe predikant
  • Het ene kerkgebouw; op weg naar een besluit.

Met hartelijke groeten, ds. Wim Andel