Ds. Roel de Meij Mecima

Na het emeritaat van ds. Keuning op 3 juli 2016 is ds. Roel de Meij Mecima ook de predikant van de Vredeskerk geworden.
Introductie
Predikant Johanneskapel en Vredeskerk

Op 5 oktober 2014 ben ik als predikant verbonden aan de Johanneskapel en daarmee aan de Protestantse Gemeente van Den Helder.
Geboren en getogen ben ik in 1958 in Den Haag, waar nu nog mijn beide broers wonen. Na een HBO-opleiding tot leraar Godsdienst en Maatschappijleer in Amsterdam heb ik aan de Vrije Universiteit van Amsterdam verder theologie gestudeerd. Ik ben afgestudeerd in het vak Liturgiek.
Na de kerkelijke opleiding vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk ben ik in 1992 predikant geworden in Hulst en Hontenisse en heb ik negen jaar in Zeeuws Vlaanderen gewoond. In 1998 ben ik benoemd tot secretaris-provinciaal van Zeeland en ben drie jaar de naaste collega geweest van ds. Jan Bruin, die indertijd secretaris-provinciaal van Noord-Holland was. In 2002 ben ik naar Rotterdam gedaan en vanaf 2008 ben ik interim-predikant geweest in Voorschoten, Alphen aan den Rijn en de laatste vier jaar in Scheveningen en Den Haag tot mijn overkomst naar Den Helder.
Aan de beroepingscommissie van Den Helder schreef over mijn profiel als predikant: ‘Ik wil komend uit de Reformatie als dienaar van Woord en Sacrament staan in de katholieke traditie van de kerk der eeuwen. Ik ben afkomstig uit de ‘midden-orthodoxe’ richting van de Nederlandse Hervormde Kerk met een open en oecumenische houding naar andere geloofstradities en de veelkleurigheid aan geloofsbeleving in de kerk.’
Naast mijn belangstelling voor Kerk en Theologie ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in alles wat zich op de rails voortbeweegt. In mijn jonge jaren wilde ik graag trambestuurder worden, maar gaandeweg heb ik de wissel omgelegd en ben een ander spoor opgegaan. Naast de rails kan ook scheepvaart mij bijzonder boeien, zo ook de marine en het reddingswezen en de organisatie van de veerdiensten naar de eilanden e.d.
Als predikant hoop ik dienstbaar te zijn aan de geloofsgemeenschap van Den Helder en er te zijn voor de mensen binnen en buiten de kerk.
Ds. Roel de Meij Mecima
Zijn tijdelijk nummer is 0223-693154