Gebedskring

Op maandagavond wordt er in de Bethelkerk altijd de gebedskring gehouden. We komen bij elkaar om in kringgebed te bidden voor onze gemeente met alles wat daar bij hoort, we bidden voor de kerken in onze stad en ook voor onze stad en andere noden die op ons pad komen.
We beginnen de gebedskring met het zingen van een lied, we lezen een stukje uit de Bijbel of een meditatieve tekst, vervolgens wordt er gebeden. Na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader sluiten we weer af met een lied.
Deze bijeenkomst begint om zeven uur duurt ongeveer een half uur en staat open voor iedereen.
Tot slot nog een oude uitspraak: gebed is de kurk waar het gemeenteleven op drijft!